De Wet zorg en dwang in de wijk

Geplaatst op: 20 mei 2021

Een van de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang (Wzd) is het hebben en uitvoeren van een visie op het leven in vrijheid van cliënten met complexe zorgvragen. In een beleidsplan leg je als organisatie vast wat je visie is op vrijheid en zorg en hoe je in de praktijk vorm geeft aan de onderdelen van de wet. Persoonsgericht kijken en multidisciplinair samenwerken zijn hierbij essentieel. 

Samenwerking Vilans, ZorgThuis en BVKZ

In augustus 2020 kwam Vilans met het voorbeeldbeleidsplan Wet zorg en dwang. Nu is er deze aangepaste versie, speciaal voor de zorg in de wijk Leven in vrijheid – Voorbeeldbeleidsplan zorg en dwang voor cliënten met complexe zorgvragen in de wijk. Deze is in samenwerking met brancheverenigingen Zorgthuis.nl en BVKZ tot stand gekomen.

Het document gaat in op alle onderdelen van de wet, geeft daarbij voorbeelden uit de praktijk en biedt ruimte voor eigen invulling. 

Voorbeeld beleidsplan Wzd

Leden van BVKZ die zorg bieden in de wijk zijn actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit beleidsplan. Daarmee geven we invulling aan onze kernkwaliteiten – een directe betrokkenheid en verbindend. In de toekomst willen we meer kennisproducten ontwikkelen speciaal gericht op de kleinschalige zorg. Momenteel werken we aan “de Wet zorg en dwang in kleinschalige woonvormen’.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op via [email protected]

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.