Corona update – 20 januari 2022

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 20 januari 2022

Corona update 20 januari 2022

corona-update-20-januari-2022Nieuwe quarantaineregels

Op de persconferentie van vrijdag jl. is een aantal aanpassingen aangekondigd. Nog niet alle aanpassingen zijn uitgewerkt in concrete regels. In deze situaties gaat u niet in quarantaine (uitzondering)

 • Korter dan 8 weken positief getest bent, hersteld bent en geen klachten heeft.
 • Langer dan 1 week geleden een boostervaccinatie heeft gehad.

Krijgt u toch coronaklachten? Laat u dan testen: maak online een afspraak of bel 0800-1202. Binnenkort komt er een advies voor quarantaineregels als u een bepaald beroep heeft en volgt uitgebreidere informatie.

In quarantaine of in isolatie door corona en testadvies

Quarantaine en isolatie – RIVM

Wijziging quarantainebeleid

Coronavaccinatie kinderen 5 t/m 11 jaar mogelijk vanaf 18 januari

Vanaf 18 januari ontvangen ouders van kinderen van 5 tot en met 11 jaar een informatiebrief over coronavaccinatie voor hun kind(eren). Een afspraak maken voor coronavaccinatie bij de GGD is ook vanaf 18 januari mogelijk. 

Coronavaccinatie kinderen 5 tot en met 11 jaar

Meerkostenregeling Wmo en Jw (ook pgb)

De VNG en het Rijk hebben in het voorjaar van 2020 afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals gedurende de corona pandemie. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te kunnen laten verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg te verlenen voor diegenen die dit nodig hebben.

Hieronder valt ook de meerkostenregeling. Deze wordt ook in 2022 voortgezet en is grotendeels gelijk aan de regeling voor 2021. Deze regeling geldt voor Jeugdwet en Wmo en ook voor pgb.

 • Basis voor compensatie blijft de coronamaatregelen van het kabinet en de RIVM-richtlijnen.
  Voorbeelden zijn o.a. extra kosten bij vervoer, dagbesteding en maatschappelijke opvang die volgen uit 1,5 meter; kosten van vervangend personeel bij uitzonderlijk hoog ziekteverzuim a.g.v. corona, en eventueel extra kosten die samenhangen met het vaccineren van cliënten en/of medewerkers.
 • Extra aandachtspunt is dat meerkosten alleen van toepassing zijn op die periodes dat daadwerkelijk RIVM-richtlijnen of kabinetsmaatregelen van toepassing zijn. Voor 2022 worden langere periodes verwacht waarbij er geen richtlijnen van kracht zijn.
 • Minderkosten die verband houden met geleverde zorg dienen verrekend te worden met de meerkosten.

Voorbeelden van meerkosten

Bij de meerkosten dient altijd een direct verband te kunnen worden gelegd tussen de corona- maatregelen en de richtlijnen van het RIVM.

U kunt denken aan:

 • Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen.
 • (Bij verblijfszorg) extra inzet van medisch personeel voor de beoordeling van ziekteverschijnselen of voor de verzorging van cliënten die in quarantaine zijn.
 • Extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren.
 • Extra inhuur personeel vanwege verminderde inzetbaarheid van bestaand personeel als gevolg van de coronamaatregelen (richtlijn: testen en quarantaine) of juist vanwege extra werkzaamheden als gevolg van de coronamaatregelen.*
 • Beschikbaarstelling van quarantaineopvang.
 • Extra kosten volgend uit schoolsluitingen.
 • Extra opvang  in de maatschappelijke opvang a.g.v. richtlijnen bij een landelijke lockdown
 • Vormen van alternatieve zorgverlening die hogere kosten dan reguliere zorg met zich meebrengen. Enkel indien er extra kosten zijn die niet gedekt kunnen worden uit de reguliere omzet, kan er sprake zijn van meerkosten.*

Kosten voortkomend uit kleinere groepen bij dagbesteding

We spreken over meerkosten bij kleinere groepen als een aanbieder de dagbestedingsgroepen moet verkleinen als direct gevolg van de maatregelen van het RIVM waaronder de 1,5 meter-maatregel. Deze situaties leiden tot een hogere kostprijs per cliënt voor dagbesteding inclusief het collectieve vervoer van en naar dagbesteding.

Voorbeelden van meerkosten bij dagbesteding:

 • Als gevolg van de 1,5 meter regel wordt een extra ruimte (of alternatieve grotere ruimte) gehuurd en extra medewerkers ingezet om de dagbesteding voor dezelfde groep cliënten voort te kunnen zetten.
 • De dagbestedingsruimte en personele inzet blijven gelijk, maar het aantal cliënten dat kan deelnemen aan de dagbesteding is a.g.v. de 1,5 meter regel kleiner. De kosten per cliënt voor dagbesteding nemen hierdoor toe.
 • Het aantal cliënten bij collectief vervoer is kleiner geworden; kosten voor vervoer per cliënt nemen hierdoor toe.
 • Extra inhuur personeel vanwege verminderde inzetbaarheid van bestaand personeel als gevolg van de coronamaatregelen (richtlijn: testen en quarantaine).
 • Uitgangspunt in deze situaties is, in lijn met de algemene criteria, dat er enkel sprake is van meerkosten indien de extra kosten niet gedekt kunnen worden uit de reguliere omzet.

Definitieve informatie over de meerkostenregeling volgt zo spoedig mogelijk.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.