Commissiedebat pgb van vandaag

pgb

Geplaatst op: 23 juni 2022

Commissiedebat pgb

Vandaag vindt het commissiedebat plaats over het pgb. Basis is de brief van de minister van 20 mei 2022, over haar plannen met het pgb in deze kabinetsperiode. Eerder reageerde BVKZ al op deze brief en hebben we, naar aanleiding van de voorgenomen plannen, gesprekken gevoerd met Kamerleden. 

Samenwerking en reactie branches

BVKZ heeft tevens actief de samenwerking gezocht met andere branches, om gezamenlijk te reageren op de plannen met het pgb. Dit heeft geresulteerd in een reactie, die nogmaals onderstreept dat branches herkennen en erkennen dat er knelpunten zijn. De branches steunen de minister in de voorgestelde oplossingsrichtingen. Deze hebben met name betrekking op de toegang tot de zorg en het pgb en de wijze waarop een pgb-tarief wordt bepaald. Ook zijn we het eens met het verduidelijken van de positie van de gewaarborgde hulp in de Wlz, de maatregelen die erop zijn gericht om de budgethouder beter toe te rusten voor zijn rol als houder van het budget en regisseur van zijn zorg en het dragen van de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien.

We wijken af  van het standpunt van de minister over de pgb wooninitiatieven en de onderbouwing van haar bevindingen hierover. Wij herkennen ons niet in het standpunt, dat binnen wooninitiatieven de budgethouder geen of te weinig eigen regie heeft en afwijkt van de oorspronkelijke bedoeling van het pgb. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan, en waar de minister haar uitspraken en oplossingen op baseert, kan naar ons inziens niet leiden tot het pad, dat de komende kabinetsperiode wordt bewandeld . We willen hier graag met de minister en Kamerleden over in gesprek blijven.

Lees hier de gezamelijke brief van de branches

Antwoorden op Kamervragen over pgb in kleinschalige woonvormen

De minister heeft gisteren gereageerd op Kamervragen die gesteld zijn door Tweede Kamerleden Sahla (D66) en Bikker (ChristenUnie) over het voorgenomen besluit om kleinschalige woonvormen, die functioneren als een zorg in natura instelling, niet meer in aanmerking te laten komen voor het gebruik van een pgb.

BVKZ heeft contact met de Kamerleden en voert gesprekken over dit onderwerp.

 

Stand van zaken pgb en voortgang PGB2.0

Eerder deze week deelde de minister ook een ‘stand van zaken’ brief met de Tweede Kamer over de voortgang van het programma PGB2.0. De minister refereert in deze voortgangsbrief aan de toegang van het PGB Portaal voor 75% van de Wlz budgethouders en de aansluitingen van de gemeenten vanaf juni 2022. Ook noemt ze het E-magazine waaraan BVKZ heeft meegewerkt over de positieve bevindingen en ervaringen met het PGB Portaal.

Bron: Rijksoverheid en BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.