BVKZ en de Wet Zorg en Dwang

Zorgaanbieders, WvGGZ, Wzd

Geplaatst op: 20 januari 2022

BVKZ Wzd

bvkz-wzdDe Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet ook de onvrijwillige opname. De Wzd is ingegaan op 1 januari 2020.

De kern van de Wet zorg en dwang is ‘Nee, tenzij’. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat onvrijwillige zorg daarbij niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Wzd 

Eerder hebben we een uitgebreid overzicht geschreven over onze betrokkenheid op landelijk, thematisch en beleidsniveauBVKZ werkt met diverse partners samen om de toepassing van de wet (voor de kleinschalige) zorgaanbieders te monitoren en te faciliteren. We organiseren kennisbijeenkomsten, werkbezoeken, interviews, enquêtes en doen regelmatig een oproep onder onze leden met betrekking tot de toepassing en ervaringen met de wet.

Publicaties

Recentelijk zijn een tweetal documenten gepubliceerd in samenwerking met partners;

FAQ Wzd ambulante zorg met top 10 meest gestelde vragen rondom de Wzd in de ambulante zorg

Knelpunten implementatie Wzd  –  Onderzoek onder leden van de brancheverenigingen van kleinschalige zorgaanbieders dat aangeeft dat op dit moment slechts 4% de Wet zorg en dwang (Wzd) toe past en aan de gestelde voorwaarden kan voldoen.

Oproep voor zelfstandige zorgaanbieders (ZZP-ers)

Vorige week hebben we een oproep geplaats voor een verkenning onder ZZP-ers in de zorg om hen te ondersteunen maar ook te onderzoeken hoe ZZP-ers ingezet kunnen worden en kunnen samenwerken bij de toepassing van het stappenplan binnen de Wzd. U kunt zich tot 19 februari aanmelden.

Meer informatie en aanmelden

Meer weten?

Via onze wekelijkse nieuwsbrief, kennisplein (applicatie) en kennisbijeenkomsten via onze BVKZ Academie informeren we onze leden over zaken relevant ten aanzien van de Wzd. 

BVKZ website – Wzd

BVKZ website – Wet zorg en dwang

BVKZ Academie

BVKZ Kennisplein

bvkz

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van diverse wetgevingen en de daarbij horende documenten op ons kennisplein inzien en/of kennisbijeenkomsten via onze BVKZ Academie bijwonen of terugzien? Dat kan, door lid te worden van onze branchevereniging. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging? Bekijk dan onze website voor meer informatie of neem contact met ons op via [email protected] of 0162 69 60 60. We staan u graag persoonlijk te woord. 

Ik wil lid worden

Door: Angeline Ackermans – Senior beleidsmedewerker BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.