BVKZ pleit voor financiële garantie PGB – VWS reageert!

Geplaatst op: 23 maart 2020

Ministerie van VWS reageert op oproep van BVKZ voor financiële garantie aan PGB zorgaanbieders

 – bijzondere situatie corona vraagt om verruiming van regels pgb-

Geschreven door Mark van Barschot, directeur BVKZ

De corona-epidemie grijpt om zich heen en de maatregelen om het virus te bestrijden zijn ongekend ingrijpend. PGB- budgethouders en zorgverleners zijn gedwongen de zorg anders te regelen tijdens de coronacrisis. Dit vraagt veel van hun flexibiliteit, inzet en creativiteit. Zorgorganisaties zetten alle zeilen bij om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden. Stijgend ziekteverzuim en meer gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen leiden tot stijgende kosten. Kleinschalige wooninitiatieven maken extra kosten om de continuïteit van zorg, en de veiligheid van kwetsbare bewoners en medewerkers te garanderen. Tegelijkertijd dalen inkomsten doordat PGB-houders afzeggen uit angst voor besmetting of dagbestedingslocaties worden gesloten, soms op last van de gemeente. Hierdoor komen zorgverleners financieel in de knel en komt de continuïteit van zorg, nu en later, in gevaar. Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten treffen dan ook extra maatregelen om gecontracteerde zorgorganisaties te ondersteunen. Dit doen zij door:

  • financiële garanties te geven voor het wegvallen van inkomsten
  • het vergoeden van hogere kosten bij de inzet van andere zorg
  • het vergoeden van hogere kosten bij de inzet van meer zorg

BVKZ juicht dit toe. Echter roepen wij deze partijen op om niet alleen de gecontracteerde zorgorganisaties op deze wijze te ondersteunen, maar om voor de aanbieders van PGB-gefinancierde zorg precies hetzelfde te doen. Er bestaan bij de bestrijding van deze crisis immers geen eerste- en tweederangs zorgverleners. Het kan niet zo zijn dat één groep zorgverleners financiële garanties krijgt vanuit het zorgdomein en dat andere zorgverleners deze garantie niet krijgen en daarmee in de kou blijven staan. Gelijke monniken, gelijke kappen!

BVKZ is afgelopen week zeer intensief in gesprek geweest met het ministerie van VWS om tot oplossingen voor deze problemen te komen en daarmee de belofte van premier Rutte in te lossen: ”Wij laten u niet vallen”.

Na stevig aandringen kwam het ministerie tot de volgende reactie:

Reactie VWS:

“VWS realiseert zich dat een andere inzet van het pgb nodig is om de zorg te kunnen organiseren.

VWS hanteert de lijn dat de continuïteit van zorg voor instellingen en zorgpersoneel op korte en lange termijn het belangrijkste uitgangspunt is en dit geldt ook voor de PGB-zorgaanbieders. VWS snapt heel goed dat de uitbraak van de epidemie ook financiële gevolgen heeft pgb-zorgaanbieders. Omdat ook deze met hogere kosten worden geconfronteerd door extra kosten voor corona. En omdat ook sommige vormen van zorg juist geen doorgang kunnen vinden (vraaguitval). VWS is daarom druk in overleg met de zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en SVB om hier heel snel een oplossing voor te vinden. Deze oplossingen stemt VWS ook af met BVKZ en Per Saldo. De uitwerking daarvan heeft even tijd nodig. VWS gaat ervan uit dat deze week meer duidelijkheid geboden kan worden.

Oplossingsrichtingen waar vooralsnog aan gedacht wordt:

  • Vergoeding van meer zorg of duurdere zorg. Zodat tijdelijk extra of duurdere zorg vergoed kan worden uit het pgb.
  • Zorgverlener kan de zorg niet leveren door de corona-omstandigheden, en zou doorbetaald moeten kunnen worden uit het pgb.
  • Een tijdelijke vereenvoudiging van de processen in de uitvoering waardoor de betalingen aan de zorgverlener geen vertraging oplopen. En tijdelijke, nieuwe zorgverleners die snel aan de slag kunnen”.

Vanzelfsprekend is BVKZ namens alle PGB zorgaanbieders verheugd met deze toezeggingen, omdat hieruit blijkt dat continuïteit van zorg op waarde wordt geschat en de noodzaak om tot oplossingen te komen wordt gevoeld. Uiteraard houden wij vanuit BVKZ de druk op de ketel bij VWS om snel concrete maatregelen te nemen. Volg de voortgang via bvkz.nl en onze social media kanalen.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.