BVKZ helpt het kaf van het koren te scheiden

Jw, Wmo, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 18 maart 2021

Met enige regelmaat wordt “onze” wereld opgeschrikt door publicaties over kleinschalige zorgaanbieders die het met de regels en normen in de sector niet zo nauw nemen. Het gaat dan niet alleen over berichten van fraude, maar ook over misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggelden en exorbitante winsten. Soms vliegt deze berichtgeving uit de bocht, zoals bijvoorbeeld de keer dat Jeugdzorg Nederland berichtte dat kleine aanbieders in de jeugdzorg gemiddeld 35% winst behalen. BVKZ is er dan natuurlijk snel bij om één en ander recht te zetten (Cijfers Jeugdzorg Nederland over winstpercentages kleine zorgaanbieders misleidend – BVKZ).

Toch zou het ons inziens een fout zijn om te denken dat daarmee de kous af is. Integendeel zelfs, want er wordt wel degelijk gefraudeerd, en er worden exorbitante winsten gemaakt door bepaalde aanbieders. Weer andere aanbieders proberen het goede te doen maar gaan bij gebrek aan kennis toch in de fout. Al deze onwenselijke zaken hebben ernstige ongewenste effecten. Allereerst natuurlijk voor zorgvragers die niet de juiste, kwalitatief verantwoorde, zorg krijgen of soms zelfs regelrecht slachtoffer worden van fraude en misbruik. Maar er is ook schade voor de samenleving als geheel, voor gemeenten die hun begrotingen niet rondkrijgen, voor de belastingbetaler die de portemonnee moet trekken. En last but not least hebben bonafide zorgorganisaties en hardwerkende zorgverleners zelf ook last van het gedrag van de “rotte appels” in de sector. Vanwege de negatieve beeldvorming van kleinschalige zorg die door hen wordt veroorzaakt en vanwege de steeds strengere verantwoordingsregels en toezichtseisen waarmee goedwillende en goed functionerende kleinschalige organisaties worden geconfronteerd.

BVKZ neemt actie

Al deze ontwikkelingen zijn voor BVKZ reden om zich niet te beperken tot alleen het bijsturen van berichtgeving die ten onrechte een negatief beeld schetst van kleinschalige zorg, maar om juist ook de handschoen op te pakken en te bezien hoe BVKZ kan helpen bij de noodzakelijke scheiding van kaf en koren in de sector. Om dit voornemen concreet uit te werken in een actieplan heeft BVKZ onlangs gesprekken gevoerd met o.a. de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In deze gesprekken hebben wij het idee gelanceerd om een scholingstraject op te zetten voor kleinschalige organisaties die lid willen worden van BVKZ, om zo te garanderen dat organisaties over het benodigde kennisniveau beschikken waarmee ze verantwoord zorg en ondersteuning kunnen leveren. Daarnaast gaan we een interne Academie opzetten voor leden om de vereiste kennis ook op peil te kunnen houden. Het helpt daarbij enorm als het lidmaatschap van een brancheorganisatie verplicht zou worden gesteld voor alle organisaties die zorg en ondersteuning leveren in het kader van de jeugdwet, de Wlz, de Zvw en de Wmo. Op die manier wordt niet alleen BVKZ, maar ook andere branches in positie gebracht om de vele honderden zorgorganisaties die verstoken zijn van relevante informatie omdat ze daarmee niet gevoed worden door hun branchevereniging aan zich te binden en mee te nemen in een scholingstraject. Investeren in kennis is investeren in het goed functioneren van de kleinschalige zorg. Dit is belangrijk, gezien de ontwikkelingen in het zorglandschap waar de vraag naar kleinschalige aanbieders blijft stijgen.

Reactie IGJ

De IGJ heeft positief gereageerd op onze voornemens en gaat met BVKZ onderzoeken hoe we dit plan verder kunnen brengen. Een mooie stap vooruit, zeker ook gezien de steun van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die in het kader van de Hengelo-pilot Toezicht in het Sociaal Domein, al eerder onze plannen heeft omarmd.

BVKZ zal de komende tijd, in samenwerking met de belangrijkste stakeholders, de genoemde plannen verder uitwerken. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Door Mark van Barschot, directeur BVKZ

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.