BVKZ en internetconsultaties

Geplaatst op: 16 september 2021

BVKZ heeft in de afgelopen weken een reactie gegeven op twee internetconsultaties:

  1. Ministeriele regeling wijziging woonplaatsbeginsel (relevant voor jeugdzorgaanbieders)
  2. Aanvulling op de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg: uitbreiding bevoegdheid van het Informatieknooppunt Zorgfraude

Internetconsultatie Ministeriële Regeling Woonplaatsbeginsel                          

De Wet wijziging woonplaatsbeginsel voorziet in een betaal-, onderzoeks- en informatieplicht voor gemeenten ten opzichte van aanbieders. Bij de uitvoering van de wet liepen aanbieders regelmatig tegen het probleem aan dat het onduidelijk was welke gemeente nu financieel verantwoordelijk was.

Dit probleem was aanleiding om het proces tussen gemeente en aanbieder beter te regelen en er een termijn van twee weken aan te koppelen waarop de gemeente uitsluitsel moet geven aan de aanbieder.     

BVKZ is vanzelfsprekend blij dat dit probleem aangepakt wordt maar heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij de voorgestelde wettekst. Deze is zeer mager verwoord waardoor er nog steeds ruimte is om de verantwoordelijkheid van de één naar de andere gemeente te schuiven.

We hebben er dan ook voor gepleit om de tekst in de regeling veel scherper te formuleren zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de verantwoordelijkheden en termijn. 
Ons voorstel is dat de gemeente, waarbij het informatieverzoek of betaalverzoek binnenkomt, verantwoordelijk is voor het vaststellen welke gemeente financieel verantwoordelijk is, vanzelfsprekend binnen de termijn van twee weken.

Aanvulling op de Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg: uitbreiding bevoegdheid van het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ)

In deze wet, die nog steeds de controversiële status heeft, is een werkwijze voor het IKZ vastgesteld waar BVKZ een groot aantal vraagtekens bij plaatst:

  • De definitie van het signaal dat door de samenwerkingspartners kan worden afgegeven is zo vaag omschreven:  ‘aanleiding tot vermoeden van fraude’, dat dit op allerlei verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden.
  • Hierbij is het volstrekt onduidelijk wat er onder fraude wordt verstaan. De omschrijving van het begrip fraude is voor elke samenwerkingspartner anders gedefinieerd.
  • Tenslotte geeft het proces geen inzicht hoe het IKZ omgaat met deze signalen t.a.v. degenen waarover deze signalen worden afgegeven. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken en er is ook geen helderheid over het uiteindelijke verloop van de signalen of hoe lang deze signalen bewaard blijven.

Kortom, BVKZ constateert dat hier sprake is van een grote weeffout in het werkproces van IKZ. Er ontstaat een groot risico op afgifte van onterechte signalen over mogelijke fraude waartegen geen bezwaar kan worden aangetekend. En waarvan onduidelijk is hoelang deze in het systeem blijven. Dit kan grote nadelige gevolgen hebben voor zowel zorgaanbieders als hun cliënten.

De weeffout wordt met deze aanvulling vergroot als het IKZ de bevoegdheid krijgt om persoonsgegevens te kunnen opvragen. Het IKZ voert geen eigen onderzoek uit, maar verzamelt gegevens van deelnemende partijen en vult deze aan (‘verrijken’) met gegevens van andere betrokken instanties. Het is dan ook niet logisch en zeer onwenselijk dat zij persoonsgegevens kunnen raadplegen uit de BRP. Omdat het IKZ dit onderzoek niet zelf doet, is er sprake van inbreuk op de privacy. Juist omdat het gaat om signalen van nog niet vastgestelde fraude.

Ook is er, los van bovengenoemde bezwaren, geen enkele noodzaak om het IKZ deze grondslag te verlenen. Alle samenwerkingspartners die signalen kunnen afgeven beschikken zelf al over deze bevoegdheid. Zij zijn zelf in staat en zelfs verplicht om gegevens te verifiëren voordat zij dit delen met anderen. We maken dan ook bezwaar tegen deze voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur. De voorgestelde aanvulling om het Informatie Knooppunt Zorgfraude grondslag te verlenen om gegevens te verifiëren bij de Basisregistratie Persoonsgegevens is volgens BVKZ zeer onwenselijk.

Door lid te worden van onze branchevereniging kunnen we ook voor uw belangen behartigen, door bijvoorbeeld diverse internetconsultaties. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging, bekijk dan onze website of neem contact met ons op via [email protected] of 0162-696060.

Ik wil lid worden

Door Tosca Hoogveld, senior beleidsmedewerker BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.