Brieven aan informateurs en Tweede Kamer en deelname aan panels

Geplaatst op: 23 mei 2024

Brieven en deelname panels

BVKZ heeft in de afgelopen weken op een aantal actuele zaken gereageerd per brief en door deelname aan panels haar inbreng kunnen geven.

Brief aan de informateurs

BVKZ stuurde namens het bestuur en haar leden een brief aan de informateurs van Zwol en Dijkgraaf. Daarin stellen we dat de kleinschalige zorgaanbieders veel toegevoegde waarde heeft voor de sector in het algemeen en voor cliënten en zorgprofessionals in het bijzonder. Maar dat we merken dat de kleinschalige zorg niet of nauwelijks wordt betrokken bij de grote landelijke programma’s zoals WOZO, IZA en GALA. Terwijl juist de innovatieve kracht en creatieve oplossingen van kleinschalige zorgaanbieders deze programma’s kunnen ondersteunen en verrijken. Daarom pleiten we voor het meewegen en betrekken van kleinschalige zorgaanbieders bij de keuzes en richtingen die het nieuwe kabinet moet gaan maken.

Brief aan de Tweede Kamer commissie VWS

BVKZ reageert met deze brief op de brief van minister Helder die zij vorige maand naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin staat een flink aantal kortingen op stapel die helemaal niet in lijn zijn met de wens van de Tweede Kamer om niet te bezuinigen op de langdurige zorg. We maken in onze reactie bezwaar tegen deze voorgenomen bezuinigingen. We blijven telkens zien dat er beleid wordt bepaald en beslissingen genomen worden waarbij financieringsstroom – of -vorm leidend is . Dit betekent dat kleinschalige zorgaanbieders regelmatig buiten de boot vallen en dit grote financiële consequenties voor hen kan hebben.

Deelname aan MKB-panels

Vorige maand hebben een tweetal BVKZ-leden deelgenomen aan het MKB panel van het ministerie van VWS waarin onder andere is gesproken over de jaarverantwoording voor micro-aanbieders.
Binnenkort staat er een tweede panel op de agenda waarin specifieke agendapunten aan de orde komen rondom de Hervormingsagenda Jeugd. Ook hieraan nemen weer een tweetal BVKZ-leden  deel.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.