Bekostiging wijkverpleging – naar nieuwe vorm?

Wijkverpleging

Geplaatst op: 4 augustus 2021

De wijkverpleging wordt steeds belangrijker. Cliënten doen in toenemende mate een beroep op deze zorg. Als spin in het web in de eerste lijn heeft de wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis. Om deze rol optimaal te ondersteunen start er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging in de vorm van een breed experiment. Centraal staan naast professionele autonomie ook preventie, innovatie en samenwerken.

Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en verpleegkundigen en verzorgenden hebben samen met de Nederlandse Zorgautoriteit in een bestuurlijk overleg op 17 juni 2021 een breed convenant gesloten voor een betere bekostiging van de wijkverpleging.

Inzicht

De nieuwe bekostiging gaat bijdragen aan de ontwikkeling van passende zorg. Door meer inzicht in inhoud van zorg en type cliënten  kunnen cliëntprofielen worden ontwikkeld die de gesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over ontwikkelingen in de wijkverpleging en de zorg die daarbij nu en in de toekomst nodig is. Ook wordt zo vergoeding van zorg over een langere periode zoals een week of maand beter mogelijk, met meer ruimte voor preventie, innovatie en het organiseren van de zorg samen met de cliënt. De vergoeding per uur geleverde zorg kan zo in afstemming tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars steeds verder worden afgebouwd.

Door middel van het convenant committeren de verschillende organisaties zich aan het uitwerken van deze richting van de bekostiging. Daarnaast zijn er afspraken over welke doelen we met elkaar nastreven en over de evaluatie daarvan. De organisaties die het convenant hebben gesloten, houden de vinger aan de pols door elkaar regelmatig te spreken over de voortgang van de gemaakte afspraken. Zo werken we samen aan het verder verstevigen en verbeteren van de wijkverpleging in Nederland.

Bron: Nza

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.