Akkoord over flinke loonsverhoging CAO GGZ

GGZ

Geplaatst op: 8 juni 2023

Loonsverhoging CAO GGZ

Branchevereniging de Nederlandse GGZ heeft ingestemd met een aanvullende loonsverhoging op de lopende CAO GGZ. Ook de vakbonden hebben hiermee ingestemd. De CAO van de GGZ-sector loopt tot 1 januari 2025, maar de leden van de Nederlandse GGZ vonden dat niet tot die tijd kan worden volstaan met de in 2021 in de CAO GGZ vastgelegde loonontwikkeling, gezien de stevige inflatie en prijsstijgingen.

Keerzijde

De consequentie is dat de financiële situatie van GGZ-aanbieders verder onder druk komt te staan. Die staat bij veel leden al onder druk door de gevolgen van de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem, het zorgprestatiemodel, het hoge ziekteverzuim, de toegenomen kosten van ZZP’ers en de gestegen (energie)prijzen.

Oproep

De sector doet dan ook een oproep aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Het is nu helemaal van belang dat financiers zich houden aan de afspraken die zijn gemaakt in het integraal zorgakkoord en de beschikbare loonruimte via de contractering ook daadwerkelijk inzetten in de GGZ. Maar ook is noodzakelijk dat zij tot aanpassing overgaan als er bijvoorbeeld langlopende contracten zijn afgesloten waar met deze loonsverhoging geen rekening is gehouden. De financiers moeten GGZ-aanbieders daarnaast tegemoet komen voor de gestegen (energie)prijzen en extra kosten van PNIL en ziekteverzuim. Alleen dan kunnen organisaties financieel gezond blijven en gaat de loonsverhoging niet ten koste van diezelfde medewerkers.

Akkoord extra loonsverhoging

Medewerkers in de GGZ krijgen per:

  • 1 november 2023 5% erbij, maar ten minste € 150,- en ten hoogste € 300,- per maand;
  • 1 augustus 2024 een eenmalige uitkering van 1%. Deze geldt voor werknemers die op 1 augustus 2024 in dienst zijn, op basis van 12 maal het in die maand van toepassing zijnde individuele maandsalaris.
  • 1 december 2024 4% erbij, maar ten minste € 120,- en ten hoogste € 240,- per maand.

Dit is bovenop de al afgesproken 2% per 1 mei 2023 en 2% per 1 januari 2024.

Bron: De Nederlandse GGZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.