Afwegingskader voor fase 3: code zwart scenario in de VVT-sector gereed

kortdurende zorg, begeleiding, hulp bij huishouden, kleinschalige woonvormen, Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging

Geplaatst op: 4 maart 2021

Verenso heeft een afwegingskader opgesteld voor de VVT-sector.  Het afwegingskader, ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), biedt ondersteuning in de voorbereiding en wanneer er sprake is van het ‘code zwart scenario’.

Code zwart scenario

Het afwegingskader bereidt voor op een situatie waarin de zorgverlening tot een absoluut minimum moet worden beperkt, het ‘Fase 3: code zwart scenario’. Dit houdt in dat er door een grote toename van cliënten of een hoog verzuim onder medewerkers de beschikbare capaciteit niet langer toereikend is om te voldoen aan de zorgvraag. Er moeten dan vergaande besluiten worden genomen over welke zorg nog wel en welke zorg niet meer verleend kan worden. In dat geval is het van belang om landelijke en regionaal afspraken te hebben gemaakt over het leveren van minimale zorg zodat er aan zoveel mogelijk mensen zorg kan worden verleend.

Voor wie is het afwegingskader?

Dit afwegingskader is een handvat voor bestuurders/managers, zorgprofessionals,  regiebehandelaren, cliëntenraden en de ondernemingsraden/VAR/PAR van een zorgorganisatie. In veel regio’s zijn afspraken gemaakt hoe de zorg verleend kan worden, in geval de continuïteit van zorg zwaar onder druk staat. Vaak is daarbij ook al een afwegingskader gemaakt, indien het ‘code zwart scenario’ in werking treedt.

Dit landelijke afwegingskader is nadrukkelijk niet bedoeld om regionale afspraken en plannen te vervangen, maar dient als toetssteen en hulpmiddel voor hetgeen in de regio overeen is gekomen. In het geval er in een regio nog geen plannen liggen kan dit afwegingskader gezien worden als een document dat richting geeft aan het handelen binnen de regio.

Relevante documenten

Afwegingskader Fase 3:code zwart VVT

Bijlage 1: Implicaties afschaling van zorg voorafgaand Fase 3:code zwart (is opgenomen in het Afwegingskader)

Bijlage 2: Vragenlijst: afstemmen inzet mantelzorgers bij zorgcrisis

Bijlage 3: Medisch handelen verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen

Bijlage 4: Verpleeghuis –  Handvat crisisstadia Covid-19 pandemie

Bijlage 4b: Wijkverpleging – Handvat crisisstadia Covid-19 pandemie

Bijlage 5: De rol van de cliëntenraad

Bijlage 6: Tijdelijk-beleidskader-voor-het-waarborgen acute-zorg-in-de-covid-19-pandemie

Bijlage 7: Toezicht van de IGJ voor, tijdens en na oplopende druk op de zorg

 

Bron: Verenso

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.