Afwegingskader Hoofd- en onderaannemerschap beschikbaar

Jw, Wmo, Sociaal domein

Geplaatst op: 25 maart 2021

De werkgroep Hoofd- en onderaannemerschap van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Afwegingskader Hoofd- en Onderaannemerschap Sociaal Domein laten opstellen. Met dit afwegingskader kunnen gemeenten en (zorg)aanbieders beoordelen of het werken met hoofd- en onderaannemerschap de juiste keuze is voor hun organisatie en hoe zij eventuele negatieve gevolgen van het werken met deze constructie tegen kunnen gaan.

Het afwegingskader is door KPMG opgesteld

Belangrijkste bevindingen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat het werken met hoofd- en onderaannemerschap zowel positieve als negatieve impact kan hebben. De constructie kan onder andere leiden tot hogere kwaliteit van zorg, beter passende, integrale zorg voor cliënten, verbeterde samenwerking tussen zorgaanbieders en eenvoudigere inkoopprocedures voor onderaannemers.

Daar tegenover staat dat dit ook gepaard kan gaan met extra werkzaamheden en administratieve lasten voor hoofdaannemers, minder autonomie voor onderaannemers en onderlinge afwenteling van risico’s. In de praktijk wordt de hoofd- en onderaannemerschapconstructie op veel verschillende wijzen vormgegeven. Dit is onder andere afhankelijk van de scope van het contract, het aantal hoofd- en onderaannemers en de wijze van bekostiging door de gemeente.

Het afwegingskader inkoop sociaal domein – impact van hoofd- en onderaannemerschap vindt u hier.

Bron: vindplaats Inkoop Sociaal Domein

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.