Aanvulling landelijk inkoopkader 2022 en 2023 transitiemiddelen Wlz

Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg | Wlz

Geplaatst op: 11 augustus 2022

Aanvulling landelijk inkoopkader 2022

aanvulling-landelijk-inkoopkader-2022VWS stelt voor 2022-2026 transitiemiddelen beschikbaar voor de Wlz om een aantal veranderingen in de langdurige zorg mogelijk te maken. In het coalitieakkoord en de voorlopige kaderbrief van 7 juli jl. staan een aantal maatregelen die nodig zijn om kwalitatief goede langdurige zorg organiseerbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden. Er liggen uitdagingen op het terrein van arbeidsmarkt, regionale samenwerking en het bevorderen van technologie en innovatie. Een omslag naar anders werken is nodig. Het realiseren van deze veranderingen en besparingen gaat niet vanzelf en daarom komen er transitiemiddelen.

Regiobudgetten

Deze transitiemiddelen bestaan uit twee regiobudgetten:

  • Een regionaal stimuleringsbudget Wlz, gericht op de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg;
  • Een regiobudget scheiden wonen- zorg voor de ouderenzorg.

In de aanvulling op het Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 ‘Aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022 en 2023’ staat waar deze middelen voor bestemd zijn. Ook de kaders waarbinnen de zorgkantoren afspraken met zorgaanbieders maken, over de inzet van deze middelen voor 2022 en 2023, staan in de aanvulling.

Regionaal inkoopbeleid

De zorgkantoren publiceren ieder voor zich ook een aanvulling op hun regionale inkoopbeleid. Hierin staat meer informatie over welke afspraken het betreffende zorgkantoor maakt in haar zorgkantoorregio(‘s) over de inzet van deze transitiemiddelen en de manier waarop.

Het landelijk aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022 en 2023 is vanaf 8 augustus 2022 beschikbaar via de sites van de zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland. Het regionale inkoopbeleid, met daarin de vertaling naar regionale afspraken, is te vinden op de websites van de zorgkantoren. 

Voor cliënten met een intensieve vraag naar ondersteuning en zorg moet de langdurige zorg nu en in de toekomst beschikbaar zijn. Hiervoor blijven de zorgkantoren zich samen met de zorgaanbieders inzetten.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.