Aanvulling informatie transitiemiddelen verandering Wlz 2022-2023

Zorg in natura, Zorgaanbieders, Wlz

Geplaatst op: 8 september 2022

VWS stelt voor 2022-2023 financiële middelen (transitiemiddelen) beschikbaar voor de Wlz om een aantal veranderingen in de langdurige zorg mogelijk te maken. In het coalitieakkoord en de voorlopige kaderbrief van 7 juli jl. staan een aantal maatregelen die nodig zijn om kwalitatief goede langdurige zorg organiseerbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden.
Er liggen uitdagingen op het terrein van arbeidsmarkt, regionale samenwerking en het bevorderen van technologie en innovatie. Een omslag naar anders werken is nodig. Het realiseren van deze veranderingen en besparingen gaat niet vanzelf en daarom komen er dus transitiemiddelen (zie ons eerder bericht).

PGB
Zorgkantoren

Elk zorgkantoor heeft eigen eisen en deadlines ten aanzien van de regionale transitiemiddelen. In de aanvulling op het Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 ‘Aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022 en 2023’ staat waar deze middelen voor bestemd zijn. 
BVKZ zet de aanvullingen op het inkoopkader, de deadlines en de middelen per zorgkantoor voor u op een rijtje.

Overzicht regionale transitiemiddelen BVKZ

 

 

Bron: Zn, Zorgkantoren, BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.