Aanvragen Covidregeling 2021 voor Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

zorgmedewerkeres

Geplaatst op: 21 april 2022

Covidregeling 2021 Wijkverpleging, ELV en GRZ

Zorgaanbieders kunnen vanaf 19 april 2022 een aanvraag doen voor de verschillende coronaregelingen Wijkverpleging, Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Normatieve meerkostenvergoeding

 • Zorgverzekeraars komen zorgaanbieders binnen de wijkverpleging, ELV en GRZ, met een totale ZVW-omzet in 2019 lager dan €10 miljoen met een normatieve bijdrage, tegemoet in de extra kosten, die ze hebben gemaakt in 2021 om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de COVID-19 pandemie. Een deel van deze vergoeding is bedoeld als dekking voor exces (COVID-gerelateerd) verzuim waar zorgaanbieders niet daadwerkelijk meerkosten voor hebben gemaakt.
 • Aanbieders kunnen deze bijdrage via het VECOZO-portaal aanvragen. Het portaal is geopend van 20 april 2022 tot en met 9 mei 2022. Iedereen die in aanmerking wil komen voor deze meerkostenregeling moet in deze periode zijn aanvraag indienen. Dit loket staat slechts één keer open.

Ex post afrekenen van meerkosten

 • Zorgverzekeraars vergoeden aan zorgaanbieders binnen de wijkverpleging, ELV en GRZ, met een totale ZVW-omzet in 2019 van €10 miljoen of meer, de extra kosten die zij hebben gemaakt in 2021 om goede en veilige zorg te kunnen verlenen tijdens de COVID-19 pandemie.
 • Aanbieders vragen deze bijdrage aan, door allereerst het aanvraagformulier in het VECOZO-portaal in te vullen. Het portaal is geopend van 20 april 2022 tot en met 9 mei 2022. Iedereen die in aanmerking wil komen voor het ex-post afrekenen van meerkosten moet in deze periode zijn aanvraag indienen.
 • Naast de aanvraag bij VECOZO specificeren aanbieders hun gemaakte meerkosten met behulp van het meerkostenformat en leveren zij deze vóór 31 mei 2022 aan via expostmeerkostenWEG@zn.nl aan bij ZN. 

Download hier het meerkostenformat

Ex post afrekenen van ELV-Covid bedden

 • Zorgaanbieders die in 2021 zorg hebben geleverd op ELV-COVID-afdelingen en hiervoor een addendum ‘eerstelijnsverblijf corona cohortverpleging’ hebben afgesloten, moeten een verzoek doen voor ex post afrekening in verband met ELV-COVID-bedden.
 • Aanbieders doen het verzoek tot deze afrekening door allereerst het aanvraagformulier in het VECOZO portaal in te vullen. Het portaal voor het aanvraagformulier is geopend van 20 april 2022 tot en met 9 mei 2022.  Iedereen die in aanmerking wil komen voor het ex-post afrekenen van meerkosten moet in deze periode zijn aanvraag indienen.
 • Naast de aanvraag bij VECOZO specificeren aanbieders de gemaakte kosten voor de ELV-Covid bedden met behulp van het format en leveren zij deze vóór 31 mei 2022 aan via expostmeerkostenWEG@zn.nl aan bij ZN. 

Meer informatie over ex post meerkostenvergoeding

Continuïteitsbijdrage regeling voor ELV en GRZ

 • Zorgaanbieders binnen de wijkverpleging, ELV en GRZ, met ten minste één AGB-ondernemingscode met een cumulatieve omzet GRZ en ELV in 2019 groter dan € 1 miljoen, die getroffen zijn door gedeeltelijke vraaguitval in GRZ en ELV door COVID-19 in de periode januari t/m december 2021, kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering door COVID-19.
 • Aanbieders vragen deze bijdrage in twee termijnen aan. In eerste termijn vullen aanbieders het aanvraagformulier in het VECOZO-portaal in voor de AGB-code die voldoet aan de gestelde omzeteisen. Aanbieders geven daar ook aan welke AGB-codes bij hun concern behoren en daarom ook onder deze regeling vallen. Het portaal is geopend (voor de eerste termijn) van 20 april 2022 tot en met 9 mei 2022. Iedereen die in aanmerking wil komen voor de continuïteitsbijdrage moet in deze periode zijn aanvraag indienen.
 • In tweede termijn vragen verzekeraars aan aanbieders om voor die AGB-ondernemingen, die niet zelfstandig in aanmerking komen voor de regeling, maar wel bij het concern behoren, de regeling aan te vragen. Op een later moment zullen verzekeraars vaststellen en bekend maken wanneer het aanvraagportaal voor deze tweede termijn geopend wordt. 

Compensatieregeling Wijkverpleging

 • Met de COVID-compensatieregeling wijkverpleging komen zorgverzekeraars zorgaanbieders met een ZVW-omzet in 2019 van €10 miljoen of meer tegemoet die getroffen zijn door gedeeltelijke vraaguitval in wijkverpleging door de COVID-19 in de periode januari t/m december 2021 én als gevolg hiervan een negatief resultaat9 hebben over 2021. Voor deze continuïteitsbijdrage regeling geldt dus een aanvullende ingangseis in de vorm van een negatief instellings- en/of ZVW-resultaat.
 • Omdat hiervoor de jaarrekeningen van aanbieders beschikbaar moeten zijn, vindt de aanvraagperiode voor deze compensatieregeling later plaats. Verzekeraars zullen de termijn hiervoor op een later moment bekend maken.

Over- en ondercompensatie

Zorgverzekeraars zijn van mening dat zij met de regeling een reële vergoeding bieden voor extra kosten gemaakt door corona en compensatie voor gederfde omzet in het geval dat de continuïteit in gevaar komt. De praktijk zal echter in een aantal gevallen afwijken. In het geval dat de continuïteit van een aanbieder ondanks de regeling alsnog in gevaar komt, dient een aanbieder dit bilateraal met de zorgverzekeraar te bespreken. Onderdeel van dit bilaterale gesprek kan zijn een significant hoger verlies vanwege de gevolgen van de afwijking van de hier voorliggende definitieve regeling t.o.v. de eerder gecommuniceerde hoofdlijnen van de regeling, die bij verlies op jaarbasis een continuïteitsbijdrage kende voor wijkverpleging voor de eerste helft van 2021.

Bron: ZN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.