Aanvraagloket compensatieregelingen Zvw

Wijkverpleging, Zvw, GGZ

Geplaatst op: 18 maart 2021

Zorgorganisaties >10 mln open van 30 maart t/m 30 april
ZN heeft deze week gepubliceerd dat de aanvraag voor de continuïteitsbijdrage en/of meerkosten afrekening opengesteld wordt van 30 maart t/m 30 april. De bijbehorende overeenkomsten en de informatie over de openstelling via de uitvraagmodule in het zorginkoop-portaal van Vecozo vindt u op de website van ZN.

Overige Zvw-zorgvormen die onder dezelfde ondernemings-AGB-codes als wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ worden gedeclareerd lopen in dit aanvraagproces mee; inhoudelijk vallen ze onder de voorwaarden van die betreffende regelingen (looptijd, percentage continuïteitsbijdrage, meerkosten). GGZ-zorg moet wel separaat aangevraagd worden.

Voor de ex-post afrekening van Covid-units is het noodzakelijk dat een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage en voor de meerkosten wordt ingediend. Ook voor het later kunnen aanvragen van een ex-post meerkosten vergoeding is het noodzakelijk dat de ex-ante meerkostenregeling in deze ronde wordt aangevraagd. ZN zal op een later moment bekend maken wanneer en hoe een aanvraag voor een ex-post afrekening kan worden ingediend.

Omdat het uitkeren van de compensatiebedragen pas in het laatste kwartaal plaatsvindt, zult u zelf de compensatiebedragen in de jaarrekening zo goed mogelijk moeten inschatten o.b.v. de regelingen. Het verantwoordingsmodel van AAG biedt hierbij houvast voor het berekenen en onderbouwen van de later aan te vragen ex-post afrekening meerkosten en/of Covid-units. M.b.t. over- of ondercompensatie is het niet noodzakelijk de bijlage bij de jaarrekening te gebruiken, die is ontworpen voor het sociaal domein, al kan deze wellicht hierin bruikbaar zijn.

Herkansing aanvraag continuïteitsbijdrage generieke regeling Zvw
In de brief van ZN met betrekking tot het openstellen van het aanvraagloket voor zorgorganisaties >10mln Zvw omzet, is ook opgenomen dat voor zorgorganisaties <10mln Zvw alsnog een aanvraag ingediend kan worden voor de continuïteitsbijdrage voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en/of GRZ, indien dit nog niet is gebeurd.

Meerkostenregeling generieke regeling Zvw
We ontvangen regelmatig vragen wanneer het percentage voor de meerkosten voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GRZ bekend wordt gemaakt. Naar verwachting wordt dit binnen enkele weken gepubliceerd.

Model ex-post afrekening Covid-units bij zorgorganisaties <10 mln Zvw omzet
Ook ontvangen we vragen over het publiceren van het model en declaratieformat voor de verantwoording en declaratie van de meerkosten Covid-unit voor zorgorganisaties met minder dan 10 mln Zvw omzet. Overleg vindt nog plaats omdat enkele knelpunten rond de inbreng van continuïteitsbijdrage nog moeten worden opgelost. Nader bericht volgt zo spoedig mogelijk.

Lees hier meer over de afrekening meerkosten en continuiteit Zvw en Covid-19

Bron:ZN

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.