Aanleveren overzicht onvrijwillige zorg

WvGGZ, Wzd

Geplaatst op: 18 november 2021

Aanleveren overzicht onvrijwillige zorg

Wet zorg en dwangIn de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie (IGJ). Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. De uiterste aanleverdatum voor het aanleveren van deze gegevens over de eerste helft van 2021, is vrijdag 10 december 2021.

Gegevens aanleveren
Aanleveren kan via de pagina Halfjaarlijkse gegevensaanlevering Wvggz en Wzd. Een slim hulpmiddel bij het maken van de analyse is de handreiking wzd analyse onvrijwillige zorg. Deze handreiking is eigenlijk bedoeld om te leren en verbeteren binnen de eigen organisatie. Maar kan ook bijdragen aan betere persoonsgerichte zorg en helpen bij het maken van een zinvolle analyse voor de halfjaarlijkse rapportage aan de IGJ. 

Registreer verplichte zorg – Wvggz (voor kleine zorgaanbieders)

Registreer onvrijwillige zorg – Wzd (voor kleine zorgaanbieders)

Kleinschalige zorgaanbieders
De aanleverdatum geldt ook voor kleine zorgaanbieders (met minder dan 25 cliënten), die minder dan tien keer per jaar verplichte of onvrijwillige zorg verlenen, die valt onder de Wvggz of Wzd. Zij hoeven geen digitaal overzicht aan te leveren als zij dat niet kunnen. Voor hen ontwikkelde de IGJ een formulier om deze verplichte of onvrijwillige zorg te registreren.

Meer informatie
Op de website van de IGJ staat uitgebreide informatie over wat en hoe u gegevens aanlevert. Een en ander wordt door middel van korte video’s ook nog toegelicht. Heeft u nog vragen? Kijk dan ook naar het ‘antwoorden vragenuurtje’. De vragen en antwoorden zijn een aanvulling op de informatie over de halfjaarlijke gegevensaanlevering Wvggz en Wzd en de handleiding gegegevensaanlevering dwang in de zorg.

Via onze nieuwsbrief en website houden we u op de hoogte van deadlines, handreikingen en regelingen voor de kleinschalige zorgaanbieders. Op ons kennisplein vindt u verder relevante documenten en links naar relevante sites.

Bron: IGJ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.