Aankondiging campagne: (On)vrijwillige zorg in de ambulante praktijk – dilemma’s rond vrijheid en veiligheid

extramurale zorg, ambulante zorg, Wzd

Geplaatst op: 18 augustus 2022

(On)vrijwillige zorg in de ambulante praktijk – dilemma’s rond vrijheid en veiligheid

Professionals ondersteunen mensen met een beperking die zorg krijgen in de thuissituatie, in het onderwijs, zorgboerderijen, kleinschalige zorginstellingen en gezinshuizen om zoveel mogelijk in vrijheid te leven. In de praktijk zijn er altijd afwegingen tussen vrijheid en veiligheid én iemands levensgeluk. De Wet zorg en dwang (Wzd) helpt bij deze afwegingen, maar brengt ook dilemma’s met zich mee. In september start een campagne over dit thema bestaande uit filmpjes, podcasts en een talkshow.

BVKZ is op 25 augustus gestart met de opname van de filmpjes bij haar leden. 

 

Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg

Deze campagne is een resultaat van het project ‘Ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg’. Het project is vorig jaar, op initiatief van het ministerie van VWS door BVKZ, de Federatie Landbouw & Zorg en de VGN, gestart en zal eind september worden afgerond. Het project gaat over de vragen en dilemma’s bij de toepassing van de Wzd in de extramurale ambulante praktijk. Het ministerie van VWS gaat aan de slag met de opbrengst van dit project. Leden van BVKZ zijn actief betrokken geweest bij dit project in interviews en themabijeenkomsten. 

Complexe dilemma’s uit de praktijk

Hoe geeft u als professional goede zorg aan EMB-cliënten die ondersteuning bij het tanden poetsen weigeren? Hoe gaat u om met mediagebruik bij jongeren met een licht verstandelijke beperking? Wat is daarin structuur bieden, duidelijke regels stellen en wat is onvrijwillige zorg? Wat heeft u nodig om het gesprek te voeren met de cliënt en zijn naasten over vrijheid en veiligheid? Hoe organiseert een kleine zorgaanbieder de benodigde deskundigheid voor het bespreken van voorkomen, inzetten of afbouwen van onvrijwillige zorg? De dilemma’s zijn complex en liggen soms gevoelig. En dat is logisch, het gaat om mensenwerk en maatwerk.

Professionals voeren gesprekken over ‘wat is onvrijwillige zorg’?

In het afgelopen jaar heeft de projectgroep met veel zorgaanbieders gesproken over hun vragen van het wel of niet toepassen van de Wzd in de praktijk. In de gesprekken werden concrete casussen besproken en stond iedere keer de vraag centraal: ‘Is dit onvrijwillige zorg?’ Deze gesprekken gaven een beeld van de dilemma’s bij onvrijwillige zorg en de toepassing van de Wzd in de ambulante praktijk. Veel van de vragen en dilemma’s zijn ook herkenbaar voor de intramurale setting. In de filmpjes, podcasts en talkshow komen vragen en dilemma’s aan de orde en worden praktische en haalbare oplossingen in beeld gebracht.

Meer weten over hoe u onvrijwillige zorg kunt voorkomen? Meld u aan voor de talkshow op 22 september

Tijdens de talkshow op donderdagmiddag 22 september gaan we in gesprek over de dilemma’s rond vrijheid en veiligheid, het voorkomen van onvrijwillige zorg en het toepassen van de Wzd in de ambulante praktijk. Verschillende sprekers geven vanuit de ambulante praktijk hun kijk op het thema. U kunt de talkshow digitaal volgen via een livestream. Het programma begint om 15:30 uur en eindigt om 17:00 uur. Het volledige programma wordt op een later moment bekendgemaakt. Meld u wel alvast aan via dit formulier en blijf zo op de hoogte.

Meld u hier aan voor de talkshow

Op de hoogte blijven van deze campagne? Houd de onze website en nieuwsbrieven in de gaten.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.