Aanbevelingen voor scheiden van wonen en zorg

Verpleeghuiszorg

Geplaatst op: 31 maart 2022

Aanbevelingen scheiden wonen en zorg

aanbevelingen-scheiden-wonen-en-zorgDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen met het volledig pakket thuis (vpt) in de sector verpleging en verzorging (V&V). Aanleiding is het groeiend aantal cliënten dat thuis zorg ontvangt, waardoor meer inzicht nodig is in de verschillende vormen waarin het vpt in de langdurige zorg voorkomt. Omdat het stapsgewijs scheiden van wonen en zorg is opgenomen in het regeerakkoord 2021-2025, doet de NZa ook aanbevelingen. Ze vraagt de politiek om keuzes te maken.

Ontwikkelingen

  • Steeds meer cliënten maken gebruik maken van het vpt: een meer dan verdrievoudiging sinds 2015. De woonvormen variëren van de thuissituatie, tot kleine beschermde woonvormen, of wooneenheden op de locatie van het verpleeghuis.
  • Het grote aanbod leidt niet altijd tot meer keuzemogelijkheden voor cliënten. Dit komt doordat de afstemming tussen vraag en aanbod niet is geborgd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierdoor kunnen onbedoeld situaties van willekeur of ongelijkheid ontstaan, voor cliënten, maar ook voor zorgaanbieders en zorgkantoren.

Aanbevelingen scheiden wonen en zorg

  • Stel heldere doelen voor het scheiden van wonen en zorg , waarop gestuurd kan worden en monitoring kan plaatsvinden.
  • Deze doelen bepalen ook welke aanpassingen in de aanspraak en de bekostiging van de zorg nodig zijn.
  • Zorg voor wetswijzigingen om via de zorginkoop te sturen op extramurale leveringsvormen.
  • Meer regie vanuit het Rijk, gemeenten en woningcorporaties is nodig om het risico van de toegankelijkheid van zorg te beperken.
  • Kijk over de domeinen heen hoe de zorg thuis voor de maatschappij betaalbaar en organiseerbaar kan worden gehouden.
  • Betrek de kwaliteit van zorg in de thuissituatie bij de herinterpretatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
  • Meer inzet op passende zorg door het beter laten aansluiten van de regelgeving voor het verlenen van de zorg thuis vanuit de verschillende domeinen, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Bron: NZanza-bvkz

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.