Aanbevelingen en tips voor vaccineren in verpleeghuizen en kleinschalige woonvoorzieningen

kleinschalige woonvoorzieningen, Verpleeghuiszorg, Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg | Wlz

Geplaatst op: 18 februari 2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het vaccineren in het verpleeghuis volgens het ‘Toetsingskader vaccineren’. In een recent verschenen factsheet komt de inspectie met aanbevelingen en tips voor verbeteringen in het vaccinatieproces.

Het doel van het toezicht is om in de praktijk de vaccinatiecampagne zo goed mogelijk te laten verlopen. Het vaccinatie proces is ingewikkeld omdat er zoveel stappen zijn: distributie en bewaren van vaccins, ontdooien en voorbereiden om tijdig toe te dienen, toestemming van bewoners/vertegenwoordigers en voor welk vaccin verspilling tegen te gaan etc.

Extra uitdaging verpleeghuizen
Wat vaccineren in een verpleeghuis bijzonder maakt, is dat niet iedereen op één centrale prikplek gebracht kan worden. De ene bewoner kan daar prima zelf naar toe komen of worden gebracht, bij een ander moet op de kamer of woning langs gegaan worden om het vaccin toe te dienen. Verpleeghuisbewoners vallen meestal onder de behandelverantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde (SO). Maar het komt ook voor, met name bij kleinere woonzorgvoorzieningen, dat de huisarts de hoofdbehandelaar is. Sinds begin februari is er de richtlijn dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen een SO en huisarts, zodat de bewoners sneller een vaccinatie krijgen.

Toetsingskader
Voor het toezicht op de vaccinatiecampagne heeft de IGJ een toetsingskader opgesteld.

Factsheet met tips
Naast het toetsingskader publiceerde de IGJ de factsheet ‘Vaccineren Covid-19’ met de eerste bevindingen en een aantal tips.

Zowel het toetsingskader als de tips zijn bruikbaar voor instellingen gehandicaptenzorg

Bron: IGJ/Vilans

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.