3e vaccinatie en booster

Verpleeghuiszorg, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 2 september 2021

Eerder hebben we u geïnformeerd over het voornemen van de Gezondheidsraad om rond 24 augustus advies uit te brengen rond de 3e vaccinatie en de booster-vaccinatie onder meer voor kwetsbare groepen. Mogelijk dat dit advies consequenties heeft voor uw doelgroepen.

Dat advies kennen we vooralsnog echter nog niet. Intussen pleiten branches waaronder BVKZ voor goed gebruik van de geleerde lessen uit de eerdere vaccinatiecampagne (de combinatie of juist niet met de griepvaccinatiecampagne die in het najaar start) en met name rondom bewoners onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts, S.O of AVG. Eenvoud, eenduidigheid en heldere regie en coördinatie staan daarbij centraal.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.