Leden

Dit zijn onze leden

Wij zien onze leden als een gemeenschap: we gaan hand in hand. Onze vereniging bestaat uit een diversiteit aan zorgondernemers in het MKB. Ze zijn actief in o.a. ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. De zorg en ondersteuning bieden zij aan in kleinschalige vorm, zowel ambulant als dagbesteding/groepsbegeleiding, tijdelijk- en/of langdurig verblijf. Ook de financieringsvormen lopen uit een: Wmo, Wlz, Jw en Zvw zowel in PGB als Zorg in natura. Onze leden zijn stuk voor stuk professionele zorgondernemers die goede kwalitatieve zorg bieden. Wij werken hard om deze kwaliteit zichtbaar te maken in de branche. Het waarborgen en toekomst veiligstellen is hierbij ons doel. Wij bieden onze leden een platform om zowel on- als offline in contact te komen met elkaar. In onze agenda ziet u bijvoorbeeld een overzicht van bijeenkomsten waar wij u informeren, adviseren en ondersteunen, kennis delen en in verbinding brengen met andere leden.

Aanmelden
381 - 384 van 384 zorgaanbieders gevonden

Zorgmaat de Slinge B.V.

Provincie(s)
Gelderland
Leeftijd(en)
0-1718-23
Specialisme(n)
WMO - Begeleiding groepWMO - Beschermd wonenJW - Begeleiding groepJW - ADHDJW - GedragsproblematiekJW - Psychiatrisch ziektebeeld
Financieringsvorm(en)
Jw - Onderaannemer schap

Zorgvilla Huize Dahme

Provincie(s)
Gelderland
Leeftijd(en)
65+
Specialisme(n)
Wlz - Verpleging en Verzorging ThuisWMO - Dagbesteding
Financieringsvorm(en)
Wlz - Persoonsgebonden budget (PGB)Zvw - Persoonsgebonden budget (PGB)

Zosaam

Provincie(s)
Overijssel
Leeftijd(en)
18-2324-6465+
Specialisme(n)
Wlz - Verpleging en Verzorging ThuisZvw - ThuishulpWMO - Hulp bij huishouden
Financieringsvorm(en)
Wlz - Persoonsgebonden budget (PGB)Wlz - Zorg in Natura (ZIN)Zvw - Persoonsgebonden budget (PGB)Zvw - Zorg in Natura (ZIN)Wmo - Persoonsgebonden budget (PGB)Wmo - Zorg in Natura (ZIN)

Zusters cooperatie UA

Provincie(s)
Flevoland
Leeftijd(en)
18-2324-64
Specialisme(n)
Zvw - ThuishulpWMO - Begeleiding groepWMO - Hulp bij huishouden
Financieringsvorm(en)
Wlz - Persoonsgebonden budget (PGB)Wlz - Zorg in Natura (ZIN)Wlz - Onderaannemer schapWlz - OverigZvw - Persoonsgebonden budget (PGB)Zvw - Zorg in Natura (ZIN)Zvw - Onderaannemer schapZvw - Niet gecontracteerdWmo - Persoonsgebonden budget (PGB)Wmo - Zorg in Natura (ZIN)Wmo - Onderaannemer schapWmo - Overig