Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Laatste update: 9 januari 2023

De medezeggenschap van de medewerkers in de organisatie is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden. Onder andere is hierin vastgelegd over welke aangelegenheden de bestuurder van de organisatie de Ondernemingsraad advies of instemming moet vragen.

Het doel van de wet is de medezeggenschap van medewerkers in de organisatie te regelen door middel van een orgaan dat opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van de medewerkers, de Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT). De Wet heeft vooral tot doel de inspraak van medewerkers in belangrijke besluiten van de organisatie te regelen, dit gaat bijvoorbeeld om een fusie, een reorganisatie of de benoeming van een bestuurder.

De zorgaanbieder waar ten minste vijftig medewerkers in de regel werkzaam zijn, is verplicht een OR in te stellen. De leden van de OR worden gekozen uit en door de medewerkers.

Vanaf 10 tot 50 medewerkers kan de zorgaanbieder een personeelsvertegenwoordiging instellen. De zorgaanbieder is hiertoe verplicht als de meerderheid van de medewerkers hierom verzoekt. Als er geen PVT is ingesteld, is de zorgaanbieder verplicht tot minimaal twee keer per jaar overleg met de medewerkers. Bij minder dan 10 medewerkers kan de werkgever een PVT instellen.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.