Wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (zzp-ers)

Laatste update: 9 januari 2023

Opdrachtgevers en ZZP’ers zijn samen verantwoordelijk voor duidelijkheid over de arbeidsrelatie en het vastleggen van de afspraken over de opdracht en uit te voeren werkzaamheden. Een ZZP’er kan alleen als zodanig worden aangemerkt door de Belastingdienst indien hij/zij voldoet aan een aantal voorwaarden.

Is er sprake van loondienst, of niet? Dát is de centrale vraag bij de wet DBA. U moet samen met uw opdrachtgever beoordelen of u een opdracht in loondienst uitvoert. De ZZP’er moet kunnen aantonen bij de belastingdienst dat de inkomsten waarover inkomstenbelasting moet worden betaald, niet uit loondienst komen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers (ZZP’ers) hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Tot 1 mei 2016 kon dit met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Sinds 1 mei 2016 is deze vervangen door de Wet DBA. Deze wet heeft niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij moest brengen. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen. Het streven is om de nieuwe maatregelen op 1 januari 2021 in te laten gaan. Tot die tijd is de Wet DBA van kracht. De nieuwe regels moeten per 2021 van kracht worden. In de tussentijd legt de Belastingdienst alleen boetes voor overtreding van de Wet DBA op als er sprake is van kwaadwillendheid en opzettelijke schijnconstructies, waarbij sprake is van verkapte loondienst.

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.