Wet op het Centraal Bureau Statistiek (WCBS)

Laatste update: 9 januari 2023

Op 3 januari 2004 is de Wet op het Centraal bureau voor de Statistiek in werking getreden. De wet bevat een aantal bepalingen met betrekking tot de gegevensverwerving door het CBS. Doel van deze bepalingen is om een balans te vinden tussen de ambitie om de administratieve lastendruk verder te reduceren en de noodzaak om over gegevens voor statistische doeleinden te kunnen beschikken.

In de CBS-wet is geregeld dat het CBS onvoorwaardelijk bevoegd is om gebruik te maken van bestaande registraties van de overheid. Daarnaast kan het CBS gebruik maken van registraties buiten de overheid die (deels) gefinancierd zijn met publieke middelen of heffingen. Zorgaanbieders worden betaald vanuit deze publieke middelen en zijn daardoor verplicht hun gegevens over te dragen zoals en wanneer het CBS dat vraagt.

De wet is van toepassing op iedere rechtspersoon die verzocht wordt gegevens te verstrekken aan het CBS.

De zorgaanbieder dient op basis van het besluit de gegevens te verstrekken die van belang zijn voor het CBS. Er zijn algemene gegevens die mogen worden opgevraagd door het CBS. Dit kunnen gegevens zijn over bijvoorbeeld de bedrijfsvoering, financiën, opleidingen, rechtsvorm etc..

Wanneer gegevens worden opgevraagd moeten deze worden aangeleverd binnen een bepaalde termijn. Als de zorgaanbieder niet of niet tijdig de gegevens verstrekt aan het CBS kan een bestuurlijke boete worden opgelegd van maximaal € 5000,-.

Voor de jeugdzorg is er een jaarlijkse uitvraag. Voor de andere sectoren wordt er een steekproef uitgezet en ontvangt de zorgaanbieder een brief als deze in de steekproef zit.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.