Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet)

Laatste update: 9 januari 2023

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Zorgverleners moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.

De Arbowet geeft richting aan beleid en arbeidsomstandigheden die daaraan voldoen. Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

Waarom is er een Arbowet?

Het doel van de Arbowet is om ongevallen en ziekte door werk te voorkomen. De Arbodienst helpt daarbij. Elke werkgever is verplicht om een overeenkomst te sluiten met een Arboarts of een bedrijfsarts. Er kan een Arboarts of een bedrijfsarts langskomen op je werk. Die adviseert over goede werkomstandigheden. Als een werknemer lichamelijke klachten heeft door het werk, kan hij/zij ook zelf naar een bedrijfsarts toe gaan.

Wat staat er in de Arbowet en op wie is de wet van toepassing?

In de Arbowet staan regels om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandige zorgverleners te bevorderen. De afkorting komt van Arbeidsomstandighedenwet. De regels in de Arbowet gelden voor zowel werknemers, werkgevers als zelfstandig zorgverleners (zzp-ers). De Arbowet geldt voor alle werkgevers (groot en klein) en alle werknemers in Nederland. De Arbowet geldt dus ook voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract. Op vrijwilligers is de wet niet van toepassing.

Regels voor werkgevers in de Arbowet

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. De werkgever moet gericht beleid voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Het beleid moet regelmatig getoetst en eventueel aangepast worden.

Onderdelen van dit arbobeleid zijn onder andere:

  • Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) – In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers.
  • Arbodienst of bedrijfsarts – Bij ziekteverzuim moet de begeleiding van de zieke werknemer door een bedrijfsarts (al dan niet aangesloten bij een arbodienst) worden uitgevoerd.
  • Preventiemedewerker Bedrijfshulpverlening – Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (BHV’er) aanwezig zijn.
  • Voorlichting – Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. Dit kan onderdeel zijn van bijvoorbeeld je bedrijfsreglement.
  • Arbodeskundige – Werkgevers moeten toegang verlenen aan en tot een Arbo deskundige, bijvoorbeeld een bedrijfsarts of arbeidshygiënist.

Regels voor werknemers in de Arbowet

Niet alleen de werkgever heeft verplichtingen, ook de werknemer moet aan een aantal regels houden. De belangrijkste regels voor werknemers zijn:

  • Apparaten en gevaarlijke stoffen gebruik je op de juiste manier.
  • Beveiligingen op apparaten op de werkvloer laat je onveranderd. De werknemer mag ze niet weghalen en moet deze beveiligingen op de juiste manier gebruiken.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen die de werkgever beschikbaar stelt, moeten op de juiste wijze gebruikt worden, volgens de voorschriften
  • De werknemer werkt mee aan de instructie van voorschriften voor zijn of haar werkgebied. Er zijn speciale voorschriften voor bijvoorbeeld de verpleging, De werknemer licht de werkgever in over gevaren op de werkvloer voor veiligheid en gezondheid.
  • De werknemer staat de werkgever en Arbo-deskundigen zo nodig bij. Andere deskundigen zijn bijvoorbeeld de preventiemedewerker, BHV’er, Arbodienst.

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.