Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Laatste update: 9 januari 2023

avg

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin worden duidelijke kaders voor bescherming van privacy en persoonsgegevens geëist. Door de komst van de AVG is de gehele Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen.

Iedere zorgaanbieder moet voldoen aan de eisen over de verwerking van privacygevoelige informatie van cliënten. Door bijvoorbeeld het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek en door de registratie hiervan in het (elektronisch) cliëntdossier, wordt inbreuk gemaakt op de privacy van de cliënt. Een cliënt heeft daarom het recht dat zijn privacy zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Informatieplicht

Op de zorgaanbieders rust een informatieplicht. Zij moeten de cliënt informeren over welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en of deze gegevens ook met derden worden gedeeld. Het moet voor de cliënt duidelijk zijn wat de zorgaanbieder met zijn persoonsgegevens doet. Ook moet de cliënt toestemming hebben gegeven voor de verwerking van zijn gegevens en de zorgaanbieder moet kunnen aantonen dat deze toestemming is verkregen.

Verwerkingsregsiter

Een andere verplichting die voortvloeit uit de AVG is het opstellen en bijhouden van een verwerkingsregister. Dit register bevat een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerking van de verschillende categorieën van persoonsgegevens. Daarnaast dient de zorgaanbieder contactgegevens van de zorgaanbieder en de eventuele Functionaris Gegevensbescherming te verstrekken. Dit gebeurt meestal  in een privacy statement op de website. U moet als zorgverlener een functionaris gegevensbescherming (FG) aanwijzen als u op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over de gezondheid van mensen.

Functionaris Gegevensbescherming

BVKZ heeft onderzoek gedaan naar mogelijkheden om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) beschikbaar te stellen voor leden die verplicht zijn een FG aan te stellen of deze vrijwillig aan willen stellen. Dit is niet haalbaar gebleken omdat een professionele FG kennis van de organisatie wil en moet hebben. Daarnaast is gebleken dat het overgrote deel van onze leden zeer waarschijnlijk geen FG aan hoeft te stellen.

Door dit onderzoek zijn er wel contacten gelegd met organisaties met een betrouwbare professionele FG. Zo werkt BVKZ, op juridisch gebied, samen met Zorg Zaken Groep. Zij bieden de mogelijkheid om bij hen de externe FG in te kopen.

Zorgen Zaken Groep – FG

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.