Wetten in de zorg

De kwaliteit van de zorgverlening is erg belangrijk. Tenslotte gaat u werken met kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. Daarom regelt de overheid, met een aantal regelingen en wetten in de zorg, de kwaliteit van zorg. Ook als kleinschalige zorgaanbieder krijgt u te maken met al deze wetten en moet u daaraan voldoen.

Wetten en regelgeving zorg

Maar aan welke wet- en regelgeving in de zorg moet u voldoen? En welke zorgwetten zijn het meeste van belang als u wilt starten met het leveren van zorg? Veel wetten binnen de zorg hangen met elkaar samen. Kiest u voor een bepaalde financieringswet? Dan heeft u automatisch te maken met de verplichtingen vanuit de verbonden wet(ten). Lees daarom altijd alle wetten goed door, voordat u keuze maakt in financieringswet of doelgroep.

Belangrijkste wetten zorg

• Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)
• Wet Kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)
• Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz)
• Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
• Wet Zorg en Dwang (Wzd)
• Wet Verplichte GGz (Wvggz)


BVKZ Kennisplein – Voor BVKZ leden

wetten-in-de-zorgLeden van BVKZ hebben toegang tot het BVKZ Kennisplein. Op het BVKZ Kennisplein vindt u informatie over onze thema’s en heeft u toegang tot handreikingen, sjablonen, modellen en andere documentatie. 

Klik op het logo van het BVKZ Kennisplein om in te loggen en de informatie in te zien.


BVKZ Academie – voor BVKZ leden

Als lid van BVKZ heeft u toegang tot de BVKZ Academie. De BVKZ Acdemie geeft u toegang tot kennisbijeenkomsten uit het verleden en u kunt de presentatie en de opname in alle rust terugkijken. 

In het verleden heeft BVKZ een kennisbijeenkomsten georganiseerd over wet- en regelgeving. Klik op het logo van de BVKZ Academie om in te loggen en de kennisbijeenkomsten te bekijken.