Zorg voor de jeugd

Laatste update: 2 april 2020

De evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat er al flinke stappen zijn gezet én er zijn ook nog zorgen. Bijvoorbeeld over snelle en passende zorg voor ieder kind. Met het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd wil de overheid samen met gemeenten, zorgaanbieders en professionals de zorgpunten aanpakken en de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen. Zo kunnen ze op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit actieprogramma heeft als hoofddoel de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het actieprogramma bestaat uit 6 actielijnen:

-1) betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;

2) meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;

3) alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen;

4) kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden;

5) jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;

6) investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.

Meer informatie over 'Zorg voor de jeugd'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.