Waardigheid & Trots op locatie

Laatste update: 9 januari 2023

Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg en is onderdeel van het programma Thuis in het verpleeghuis. Ook PGB– en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen. Het programma start met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee krijg je inzicht in hoeverre jouw locatie voldoet aan de kwaliteit zoals aangegeven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit levert een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten. Voor ontwikkelpunten die uit de scan voortkomen is ondersteuning op maat vanuit het programma mogelijk.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.