Volwaardig Leven

Laatste update: 9 januari 2023

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen ongeveer 130.000 mensen elke dag intensieve zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij hebben vaak hun hele leven en op meerdere gebieden hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze afhankelijkheid maakt hen kwetsbaar. Juist deze mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst. Zodat mensen met een beperking en hun naasten persoonlijke zorg en ondersteuning krijgen van mensen die gemotiveerd en deskundig zijn. Het programma is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of een verstandelijke beperking. Of een combinatie daarvan. Het programma richt zich ook op de naasten van mensen met een beperking. Zij kunnen hulp krijgen bij het organiseren van zorg. Ook biedt Volwaardig leven informatie en ondersteuning aan zorgprofessionals. Hiermee kunnen zij de beste zorg bieden. Het programma Volwaardig leven wil de gehandicaptenzorg verbeteren door:

  • Goede zorg en ondersteuning te bieden. Dit doet het programma door de zorg beter te laten aansluiten bij de zorgvraag van mensen (persoonsgerichte zorg).
  • Genoeg plaatsen voor mensen met een complexe zorgvraag beschikbaar te stellen. Dit doet het programma door ervoor te zorgen dat deze mensen op tijd passende zorg krijgen (toegankelijke zorg).
  • Familie en naasten te helpen. Zo kunnen zij ondersteuning krijgen bij de zorg voor hun partner, kind of familielid (naasten ontzorgen).

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.