Rookvrije Zorg

Laatste update: 9 januari 2023

rookvrije-zorgRookvrije zorg

Samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) is BVKZ betrokken bij het project: Op weg naar een rookvrije zorg in 2030. De VGN heeft daar in haar voortrekkersrol, in samenwerking met de Adviesgroep Rookvrij, haar visie over opgesteld. Wij werken hier de komende jaren aan mee, zodat de visie breder is dan de gehandicaptenzorg.

Sluiting rookruimtes

Een eerste landelijke maatregel richting rookvrije zorg werd op 1 juli 2021 van kracht, toen alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen gesloten moesten zijn, inclusief de wachtruimten, kantines, recreatie- of soortgelijke ruimten in de zorg. Een uitzondering geldt voor een rookverbod in privé-ruimten van cliënten en in de open lucht.

Voorbeelden

Er zijn vast al goede voorbeelden binnen kleinschalige zorgaanbieders waar rookvrije zorg wordt toegepast. Kent u deze voorbeelden? Deel ze met ons via [email protected] (o.v.v. Rookvrije zorg), zodat we van elkaar kunnen leren en vooral ook elkaar kunnen stimuleren. Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten voor verdere activiteiten rondom dit thema.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.