Onbeperkt meedoen

Laatste update: 9 januari 2023

Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Met het programma Onbeperkt meedoen! werkt het kabinet aan merkbaar minder drempels waardoor mensen met een beperking kunnen leven, zoals ze dat zelf willen. Mensen met een beperking hebben recht op dezelfde kansen in de samenleving als ieder ander. Daarom is het kabinet in 2018 het programma Onbeperkt meedoen! gestart. Doel: merkbaar minder drempels in de samenleving waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen. Het programma Onbeperkt meedoen! is een praktische uitwerking van het VN-verdrag handicap, het programma voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. Doel van het programma is dat mensen met een beperking meer en naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving. De ministeries werken met Onbeperkt meedoen! aan 7 thema’s:

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.