Depressie preventie

Laatste update: 23 februari 2022

Depressie preventie

Per jaar maken ruim 800.000 mensen een depressie door en staat in de top 5 van aandoeningen met hoogste ziektelast- en kosten. Sinds 2016 is het ministerie van VWS het programma Depressie Preventie gestart. Het doel van het meerjarenprogramma is het taboe rondom depressie te doorbreken. Het programma maakt zichtbaar wat een depressie is en zorgt voor het herkennen van de signalen en erover te praten.

Aanpak

Als aanpak voor een optimale preventie van depressie wordt er per hoogrisicogroep ingezet op:

  1. Bewustwording
  2. Preventie van vroegsignalering
  3. Toeleiden naar (preventieve) interventies
  4. Opleiding, richtlijnen en handleidingen
  5. Innovatie en doorbraakprojecten per doelgroep
  6. Ondersteuning zelfmanagement
  7. Onderzoek en monitoring

depressie-preventie

Meer informatie over 'Depressie preventie'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.