De juiste zorg op de juiste plek

Laatste update: 9 januari 2023

“De juiste zorg op de juiste plek” is een initiatief van partijen in de zorg en ondersteuning. Zij zijn van mening dat de gezondheid van Nederlanders veel beter kan en moet en meer maatwerk met de cliënt centraal uitgangspunt vormen voor een verbeterd zorgstelsel. Dit programma is bedoeld om bewustwording te vergroten over:

 1. Hoe duurdere zorg voorkomen kan worden (voorkomen)
 2. Hoe zorg dichter bij mensen kan worden gebracht (verplaatsen)
 3. Hoe zorg kan worden vervangen door b.v. E-health (vervangen)

Het uiteindelijke doel vormt het beter functioneren van mensen met een ziekte of beperking. De centrale thema’s binnen het programma zijn:

 • Redenen voor echte verandering; De manier waarop we de zorg samen organiseren kan en moet beter
 • Het functioneren van mensen als vertrekpunt; Verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag
 • Het juiste commitment; Mismatch tussen zorgbehoefte en het aanbod van zorg
 • Het juiste beeld van de gezamenlijke opgave; Samen een gedeeld beeld van gezondheid en zorg in de regio maken dat motiveert
 • Informatie op de juiste plek op het juiste moment; E-health bevordert zelfmanagement, samen beslissen, samen werken en netwerkzorg
 • De juiste professional op de juiste plek; Met mensen in de regie, kan en mag de professional ook coach en adviseur zijn.
 • Naar meerwaarde op de juiste plek; Bevorderen van meerwaarde door evaluatie van bestaande en nieuwe zorg
 • Naar brede triage op het juiste moment; Goede informatie en cliëntondersteuning ondersteunen mogelijkheden “zelftriage”
 • Naar het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek; Stop met denken in eerste, tweede en derde lijn, organiseren in ketens en netwerken
 • De transformatie moet lonen; De juiste zorg op de juiste plek moet beter beloond worden
 • Sturen op transformatie; Mensen moeten krachtig (kunnen) sturen op transformatie

Van probleem gebaseerd: het aanbod van zorg sluit steeds slechter aan bij de vraag, naar visie gestuurd: integrale zorg gericht op het functioneren van mensen. Het programma stelt dat de zorgaanbieder samen met de cliënt de zorgvraag en onderliggende behoefte helder dient te formuleren. Hoe helderder de zorgvraag, hoe specifieker de ingezette zorg kan zijn. Daarbij ontstaat een grotere verscheidenheid aan in te zetten zorg, waardoor diversiteit ontstaat. En meer maatwerk.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.