Een tegen eenzaamheid

Laatste update: 9 januari 2023

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen. De overheid wil eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. De overheid werkt hiervoor samen met veel partijen in het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Met dit programma wil de overheid eenzaamheid onder ouderen eerder signaleren en aanpakken.  Alle betrokken instanties en organisaties bij ouderen werken mee aan dit programma op gemeentelijk niveau. Er zijn in Nederland 355 gemeenten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt de oprichting van een lokale coalitie tegen eenzaamheide in elke gemeente. De aanpak binnen lokale coalities kan per gemeente verschillen. Vanuit een centrum tegen eenzaamheid wordt praktijkkennis ontwikkeld en verspreid. Ook komt er ondersteuning om lokale coalities te vormen. Daarnaast organiseren de samenwerkingspartners de volgende activiteiten:

  1. Gemeenten en lokale coalities ondersteunen met een pakket van mogelijke maatregelen. Hieruit kunnen zij een aanpak van eenzaamheid samenstellen die aansluit bij de lokale behoeften en omstandigheden.
  2. VWS ontwikkelt trainingen en richtlijnen voor professionals.
  3. VWS zet in op positief en vitaal ouder worden door de verbinding te leggen met het programma ‘Alles is gezondheid…’. VWS organiseert activiteiten, zoals een cursus actief blijven na je pensionering.
  4. Eenzaamheid voorkomen door de fysieke infrastructuur daarop in te richten. Denk aan woonvormen, buurtwinkels en veiligheid op straat.
  5. Een breder en gevarieerder aanbod van vernieuwende oplossingen voor eenzame mensen. Bijvoorbeeld beeldbellen, sociale robots, VR-brillen, platforms voor hulpvragen en aanbod en nieuwe vormen van dagbesteding. Deze oplossingen kunnen helpen eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.