PGB-toeslag kleinschalig wooninitiatief

Laatste update: 4 november 2021

PGB-toeslag kleinschalig wooninitiatief

Bewoners van wooninitiatieven met Wlz-zorg krijgen ieder jaar een toeslag (in 2021: €4.652,-). Dit is bedoeld voor extra zorg, de huur van de gemeenschappelijke ruimte, mits zorg gerelateerd en een aantal uitgaven die te maken hebben zorginfrastructuur (uitluisterapparatuur, domotica).

Wat is een wooninitiatief?

Een wooninitiatief is een woonvorm voor mensen die met elkaar begeleiding en zorg willen regelen maar hun eigen woonruimte willen hebben. Er is dan wel sprake van een gezamenlijke ruimte waar de bewoners de gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. Kenmerken:

  • de scheiding tussen wonen en zorg
  • de bewoners betalen de woonruimte, boodschappen, gas, water en elektra vanuit hun eigen basisinkomen
  • de zorg en/of begeleiding wordt bekostigd vanuit Wlz, WMO of JW.

Voorwaarden aanvragen toeslag wooninitiatief Wlz

  • er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners en zij ontvangen een persoonsgebonden budget
  • de bewoners wonen op 1 GBA-adres (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) of op meerdere adressen die maximaal 100 meter van elkaar liggen
  • er is minimaal één gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen hebben

Voorwaarden toeslag wooninitiatief WMO

(Centrum-) gemeenten (Wmo/Jeugdwet) bepalen zelf of bewoners van wooninitiatieven een toeslag krijgen. Een aantal baseert zich hierbij op het beleid van de landelijke overheid.

 

 

Meer informatie over 'PGB-toeslag kleinschalig wooninitiatief'

Instructies

Documenten

Links

Uitroepteken Tip of opmerkingen voor ons?
We ontvangen deze graag via redactie@bvkz.nl.