PGB toeslag kleinschalig wooninitiatief

Laatste update: 15 mei 2024

PGB toeslag kleinschalig wooninitiatief

Bewoners van wooninitiatieven met Wlz-zorg krijgen ieder jaar een toeslag (in 2024: €5.401,- ). Dit is bedoeld voor extra zorg, de huur van de gemeenschappelijke ruimte, mits zorg gerelateerd en een aantal uitgaven die te maken hebben zorginfrastructuur (uitluisterapparatuur, domotica). Vanaf 2024 is infectiepreventie ook onderdeel van de toeslag.

Wat is een wooninitiatief?

Een wooninitiatief is een woonvorm voor mensen die met elkaar begeleiding en zorg willen regelen maar hun eigen woonruimte willen hebben. Er is dan wel sprake van een gezamenlijke ruimte waar de bewoners de gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. Kenmerken:

  • de scheiding tussen wonen en zorg
  • de bewoners betalen de woonruimte, boodschappen, gas, water en elektra vanuit hun eigen basisinkomen
  • de zorg en/of begeleiding wordt bekostigd vanuit Wlz, WMO of JW.

Voorwaarden pgb toeslag kleinschalig wooninitiatief Wlz

  • er wonen minimaal 3 en maximaal 26 bewoners en zij ontvangen een persoonsgebonden budget
  • de bewoners wonen op 1 GBA-adres (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) of op meerdere adressen die maximaal 100 meter van elkaar liggen
  • er is minimaal één gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners gezamenlijk activiteiten kunnen hebben

Voorwaarden pgb toeslag kleinschalig wooninitiatief WMO

(Centrum-) gemeenten (Wmo/Jeugdwet) bepalen zelf of bewoners van wooninitiatieven een toeslag krijgen. Een aantal baseert zich hierbij op het beleid van de landelijke overheid.

 

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.