PGB tarieven

Laatste update: 9 januari 2023

PGB tarieven

Er bestaan vier soorten PGB tarieven, namelijk:

Wetgeving Verzilveringsvorm Doelgroep
Wlz ZIN of PGB Volwassenen en jongeren (vanaf 18 jaar) met een intensieve zorgvraag. Deze doelgroep heeft 24 uur per dag, en 7 dagen per week toezicht en/of zorg in de nabijheid nodig.
Wmo ZIN of PGB Mensen met een indicatie voor ‘begeleiding individueel’ (en de persoonlijke verzorging die daarbij hoort), ‘begeleiding groep’ en ‘kortdurend verblijf’.
Jeugdwet ZIN of PGB Kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Zvw ZIN of PGB Volwassenen met een lichamelijke beperking die verzorging en verpleging nodig hebben, en voor kinderen met een indicatie voor intensieve Kindzorg en verpleging.

 

Per wetgeving zijn maximale tarieven voor alle zorgvormen vastgesteld. De cliënt kan altijd met de zorgaanbieder individuele afspraken maken over het tarief. Deze worden opgenomen in de zorgovereenkomst.

Toetsing PGB tarieven

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is verantwoordelijk voor de correctheid van de overeenkomsten, naleving van de wettelijke eisen met betrekking tot facturatie en bijbehorende (digitale) administratie. Daarvoor is de afdeling “Dienstverlening PGB” ingericht. De SVB toetst daarom ook de afgesproken tarieven bij de budgetverstrekkende instanties op juistheid.

Check bij zorgkantoor Wlz
Check bij gemeente Wmo en Jeugdwet
Check bij zorgverzekeraar Zvw

 

Als het budget niet toereikend is, maken de cliënt en de zorgaanbieder zelf afspraken over de aanvulling van het budget. Deze afspraken worden ook opgenomen in de overeenkomst. Dat geldt ook bij ziekte, verlof en/of reiskostenvergoedingen.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.