PGB

PGB

Met een Persoons Gebonden Budget (PGB) kunnen mensen met of zonder een beperking hun eigen zorg inkopen. De zorgvrager wordt budgethouder genoemd. De budgethouder kiest zelf de zorgaanbieder of zorgverlener en zij bepalen samen wanneer en welke zorg wordt verleend, hoe deze wordt betaald (per uur of maandbedrag) en wat de tarieven zijn.

Zorgovereenkomst

De afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst. Er zijn meerdere soorten zorgovereenkomsten. Dit is afhankelijk van wie de budgethouder het PGB ontvangt (zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente). Alleen de door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verstrekte zorgovereenkomsten worden geaccepteerd. Het uitgangspunt bij de beslissing om de SVB verantwoordelijk te maken voor de opmaak van de overeenkomst, is de uniformiteit en wettelijk rechtsgeldigheid van de documenten.

Budgethouder als werkgever

Wanneer de cliënt zorg inkoopt met behulp van een PGB, wordt hij/zij werkgever of opdrachtgever voor de zorgaanbieder. Vanuit die rol is de cliënt (of de wettelijk vertegenwoordiger) verantwoordelijk voor het loon van de zorgaanbieder, belastingen- en premie afgifte.

Uitbetaling

Als de betaling van de factuur niet of te laat heeft plaatsgevonden, moet de zorgaanbieder eerst navraag doen bij de cliënt, gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger wat de reden hiervan is. Vanwege privacywetgeving mag de SVB alleen de budgethouder of zijn geregistreerde vertegenwoordiger informatie geven over betalingen.


Alleen voor BVKZ leden

Leden van BVKZ hebben toegang tot het BVKZ Kennisplein. Op het BVKZ Kennisplein vindt u informatie over onze thema’s en heeft u toegang tot handreikingen, sjablonen, modellen en andere documentatie.

Klik op het logo van het BVKZ Kennisplein om in te loggen en de informatie in te zien.