Zorgweigering & Zorgbeëindiging

Laatste update: 20 april 2020

Een zorgaanbieder kan zorg weigeren of reeds ingezette zorg voortijdig beëindigen als er zwaarwegende redenen zijn op grond waarvan het verlenen van verdere zorg of de gevraagde omvang daarvan in redelijkheid niet van de zorgaanbieder kan worden verlangd. Uitgangspunt hierbij is wel dat de zorgaanbieder zich inspant een passende oplossing voor de cliënt te vinden. Het weigeren of per direct stopzetten van de zorg komt in principe alleen in uitzonderlijke situaties voor.

Zorgweigering: het weigeren van zorg en/of ondersteuning voordat de zorgverlening en/of ondersteuning is begonnen.

Zorgbeëindiging: de ingezette zorg en/of ondersteuning wordt door de zorgaanbieder eenzijdig stopgezet, zonder verzoek van de cliënt/vertegenwoordiger, terwijl de zorgvraag nog wel actueel is. Het beëindigen is alleen mogelijk bij zwaarwegende redenen en slechts onder bijzondere omstandigheden.

Meer informatie over deze onderwerpen treft u aan hierop het Kennisplein.

Meer informatie over 'Zorgweigering & Zorgbeëindiging'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.