Zorgweigering & Zorgbeëindiging

Laatste update: 9 januari 2023

Een zorgaanbieder kan zorg weigeren of reeds ingezette zorg voortijdig beëindigen als er zwaarwegende redenen zijn op grond waarvan het verlenen van verdere zorg of de gevraagde omvang daarvan in redelijkheid niet van de zorgaanbieder kan worden verlangd. Uitgangspunt hierbij is wel dat de zorgaanbieder zich inspant een passende oplossing voor de cliënt te vinden. Het weigeren of per direct stopzetten van de zorg komt in principe alleen in uitzonderlijke situaties voor.

Zorgweigering: het weigeren van zorg en/of ondersteuning voordat de zorgverlening en/of ondersteuning is begonnen.

Zorgbeëindiging: de ingezette zorg en/of ondersteuning wordt door de zorgaanbieder eenzijdig stopgezet, zonder verzoek van de cliënt/vertegenwoordiger, terwijl de zorgvraag nog wel actueel is. Het beëindigen is alleen mogelijk bij zwaarwegende redenen en slechts onder bijzondere omstandigheden.

Meer informatie over deze onderwerpen treft u aan hierop het Kennisplein.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.