SKJ

Laatste update: 9 januari 2023

Organisaties voor jeugdhulp en jeugdbescherming moeten verplicht werken volgens de norm van verantwoorde werktoedeling. De norm van de verantwoorde werktoedeling is opgenomen in de Jeugdwet. De norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming tot:

  • het in beginsel werken met geregistreerde professionals;
  • het toedelen van taken aan professionals rekening houdend met hun specifieke kennis en vaardigheden;
  • het ervoor zorgen dat geregistreerde professionals kunnen werken volgens de voor hen geldende professionele standaard.

Niet iedere professional die jeugdhulp verleent, hoeft geregistreerd te zijn. Het gaat erom dat bepaald wordt of een professional werkzaamheden uitvoert, waarvan in het Kwaliteitskader Jeugd is vastgelegd dat deze vragen om de inzet van een geregistreerde professional.

Registratie borgt kwaliteit in de jeugdhulpverlening. Registratie biedt werkgevers de zekerheid dat hun jeugdprofessionals aan de vakbekwaamheidseisen voldoen en zich continu ontwikkelen. Het streven van de wetgever is, dat alle zorgverleners op een hbo-functie of hoger-, die werkzaamheden uitvoeren die om de inzet van een geregistreerd zorgverlener vragen, op termijn geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG register. Deze twee registraties zijn gelijkwaardig aan elkaar. De bij SKJ geregistreerde jeugdwerkers onderwerpen zich aan het onafhankelijk tuchtrechtsysteem dat SKJ in het leven heeft geroepen. Dat maakt het voor werkgevers en andere betrokkenen eenvoudig om toezicht te houden op de kwaliteit en professionaliteit van jeugdhulp.

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is de onafhankelijke stichting die het Kwaliteitsregister Jeugd beheert. Dit is het beroepsregister voor professionals werkzaam in het jeugdveld. In de nieuwe Jeugdwet staat dat jeugdhulpaanbieders moeten werken met professionals die geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Jeugd of in het BIG-register. SKJ is een initiatief van de beroepsverenigingen NVO, NIP en NVMW en is in november 2014 erkend door de ministers van VWS en V&J.

Als een professional werkzaamheden uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd door een geregistreerd zorgverlener moeten worden uitgevoerd, moet de zorgverlener zich registreren. Daarbij wordt gelet op de aard van de taak, verantwoordelijkheid, handeling (werkzaamheden) of cliëntsituatie. Het uitgangspunt is de taken die een zorgverlener uitvoert. Ook al voert de zorgverlener maar voor 10% van zijn of haar tijd die werkzaamheden uit. Als een zorgverlener werkzaamheden verricht die niet passen bij het vereiste niveau van vakbekwaamheid, dan kan deze niet worden ingezet voor die werkzaamheden.

 Gedragswetenschappers (pedagogen en psychologen) die werken in de jeugdhulp, moeten zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Jeugd om aan de norm verantwoorde werktoedeling te kunnen voldoen.

Op deze pagina op het Kennisplein staat meer informatie over hoe de SKJ, hoe de zorgverlener zich kan aanmelden en wat de zorgverlener moet doen om de registratie vorm te geven en te behouden

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.