Mondzorg

Laatste update: 9 januari 2023

Een goede mondgezondheid is belangrijk voor iedereen. Cliënten zijn soms niet in staat om zelf zorg te dragen voor adequate mondverzorging. De mondzorg op is dit moment in veel organisaties nog onvoldoende een standaard onderdeel van de zorg. Het Zorginstituut heeft de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard en bijbehorende richtlijnen onderdeel gemaakt van de Meerjarenagenda.

Deze ontwikkeling is belangrijk gelet op de maatschappelijke trend dat veel zorgafhankelijke cliënten steeds langer thuisblijven en afhankelijk zijn van een integrale standaard die zowel inter- als extramuraal kan worden toegepast. Daarnaast biedt een uniforme aanpak meer zekerheid in de signalering en preventie van (ernstige) mondproblemen. De (verpleeg-) huisarts, de verzorgende, verpleegkundige maar ook begeleider kunnen hierin bijdragen.

De “richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen” biedt de zorgaanbieders een handreiking met aanbevelingen om te komen verantwoorde mondzorg voor elke cliënt.

In de handreiking Mondzorg wordt de huidige richtlijn Mondzorg van de NVVA verder toegelicht.

 

 

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.