Meldingen Calamiteiten en Incidenten

Laatste update: 27 november 2019

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders, zowel grote als kleine zorgaanbieders. Van een groot ziekenhuis tot een praktijk met één of meer vrijgevestigde beroepsbeoefenaren, tot solistisch werkende zorgverleners. Eén van de eisen die volgt uit de wet is het hebben van een systeem voor het leren van incidenten. Doel van dit systeem is het bespreekbaar maken van incidenten, waardoor een cyclus van verbetering ontstaat.

Voor kleine zorgaanbieders is het van belang dat zij voldoen aan de eisen van de Wkkgz op een manier die voor kleinere zorgaanbieders passend is, rekening houdend met de grootte van de organisatie. Zeker als het gaat om iets belangrijks als het goed omgaan met, of leren van, incidenten die zich voordoen tijdens de door de zorgaanbieder geleverde zorg en behandelingen.

Per 1 juli 2016 moeten zorgaanbieders geregeld hebben dat de zorgverleners op een veilige wijze binnen de eigen organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden, oftewel het Veilig Incidenten Melden (VIM).

Om ervoor te zorgen dat deze signalen van incidenten zo snel mogelijk worden beoordeeld, zodat zo nodig snel en adequaat bescherming kan worden geboden of maatregelen kunnen worden genomen, dient de zorgaanbieder hiertoe een interne procedure vast te stellen. Het doel van VIM is dat collega’s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Het Ministerie van VWS heeft nu een specifieke handreiking ontwikkeld. De handreiking is gericht op kleine zorgaanbieders of solistische werkende zorgverleners die zelfstandig een systeem voor het leren van incidenten willen opzetten. Deze handreiking vind u bij de documenten op het Kennisplein.

Meer informatie over 'Meldingen Calamiteiten en Incidenten'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.