Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Laatste update: 15 mei 2024

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt zorgverleners bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch, of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van 5 stappen bepalen zorgverleners of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Stappenplan meldcode huiselijk geweld

Stap 1: Signalen in kaart brengen
Stap 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis
Stap 3: Gesprek met cliënt
Stap 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling

 • Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 • Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5: Neem twee beslissingen

 1. Is melden noodzakelijk? Bij acute of structurele onveiligheid direct melden
 2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als: (zo niet, dan melden bij Veilig Thuis!)
  • De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren
  • De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp
  • De hulp leidt tot duurzame veiligheid

De meldcode geldt voor zorgverleners die werkzaam zijn in de sectoren:

 • gezondheidszorg;
 • onderwijs;
 • kinderopvang;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • jeugdhulp;

Zorgverleners moeten weten welke vormen van huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) en kindermishandeling er zijn, wat de signalen zijn en hoe het vijf-stappenplan van de meldcode werkt. Daarnaast is het uitermate van belang dat zorgverleners beseffen hoe ze kunnen en moeten handelen bij signalen van geweld. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij de meldcode invoeren, de zorgverleners trainen en zorgen voor borging van kennis en het daarbij behorende gedrag.

De nieuwe meldcode is ontwikkeld om de handelingsverlegenheid van de zorgverleners te verminderen. Praten over de signalen en integraal op zoek gaan naar een oplossing, biedt de zorgverlener de ondersteuning om met de signalen in actie te komen.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.