Kwaliteitsstandaarden

Laatste update: 9 januari 2023

Regelmatig is er behoefte aan betere samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld binnen de eerste lijn, de tweede lijn, de verschillende domeinen van zorg en welzijn, en ook daar tussen (multidisciplinaire ofwel netwerkrichtlijn). In die gevallen verwacht het Zorginstituut dat alle betrokken partijen gezamenlijk een kwaliteitsstandaard ontwikkelen. Door het standaardiseren van de kwaliteit voor b.v. een specifieke doelgroep, werken professionals op uniforme manier en kan kwaliteit doorlopend verbeterd worden.

Kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard beschrijft goede zorg vanuit het perspectief van de cliënt. Een richtlijn is een document met vakinhoudelijke kennis en aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling, berustend op wetenschappelijk onderzoek en aangevuld met expertise en ervaringen van professionals en cliënten. Richtlijnen bieden professionals houvast in hun werk en kunnen cliënten helpen om de juiste keuzes te maken.

Een kwaliteitsstandaard kan in verschillende vormen voorkomen. Richtlijnen en zorgstandaarden kunnen een kwaliteitsstandaard zijn, maar ook een module of een handreiking, zolang zij voldoen aan de criteria van het Toetsingskader. 

Informatiestandaard

Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die ervoor moeten zorgen dat partijen in de zorg informatie over de verleende zorg met de juiste kwaliteit betrouwbaar en tijdig kunnen vastleggen, op- vragen, uitwisselen en overdragen. Daarmee vormen informatiestandaarden de brug tussen het zorgproces en de ICT:

Meetinstrument

Meetinstrumenten geven een directe aanwijzing van de kwaliteit van de geleverde zorg. De term meetinstrument is de verzamelnaam voor kwaliteitsindicatoren en cliëntvragenlijsten. 

Toetsingskader

Het Zorginstituut toetst op het proces van de totstandkoming van de kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten en of deze alle relevante onderdelen bevatten. Het belangrijkste doel van het Toetsingskader is waarborgen dat kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze goede zorg beschrijven, de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken en gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid.

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.