Kwaliteitskaders

Laatste update: 9 januari 2023

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft gangbare kwaliteitseisen en gaat in op de onderlinge samenhang en maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep verwacht op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording. Het kwaliteitskader is opgesteld in een samenwerking tussen alle relevante veldpartijen. In het kwaliteitskader hebben veldpartijen werkwijzen ontwikkeld waarmee zorgaanbieder tot zicht op kwaliteit en continue kwaliteitsverbetering kunnen komen.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.