KIK-V

Laatste update: 4 augustus 2023

KIK-V

KIK-V staat voor Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. In het programma KIK-V maken ketenpartijen (partijen die verantwoordelijk zijn voor verpleeghuiszorg) samen afspraken over het vaststellen en uitwisselen van informatie (kwaliteits-, personeels¬, cliëntkeuze- en bedrijfsvoeringsinformatie). Het doel van KIK-V is ervoor te zorgen dat die uitwisseling beter verloopt. Dit zorgt uiteindelijk voor betere kwaliteit van gegevens en voor minder administratieve lasten.

Het Programma KIK-V richt zich momenteel op de gegevensuitwisseling rond twee indicatoren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: Veiligheid en Personeelssamenstelling. 

KIK-V is in juli 2028 van start gegaan en ontwikkeld om de informatie-uitwisseling tussen zorgorganisaties en ketenpartijen te optimaliseren. Door vragen op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk uit te gaan van de gegevens die zorgorganisaties zelf gebruiken en vastleggen wordt de informatie-uitwisseling verbeterd, vereenvoudigd en efficiënter ingericht. Inmiddels zijn ongeveer 125 zorgorganisaties bezig met de implementatie van de KIK-V werkwijze. KIK-V staat voor Keteninformatie Kerngegevens Verankeren, Versnellen, Verdiepen, Verbreden.”

BVKZ is samen met een aantal van haar leden betrokken bij het programma KIK-V, om zo bij de ontwikkeling van het programma aandacht te hebben voor de kleinschalige zorgaanbieders.

kik-v

Video Programma KIK-V

Afsprakenset

De Afsprakenset is een verzameling van afspraken tussen de deelnemende partijen m.b.t. informatie- en gegevensuitwisseling, informatieveiligheid en de te gebruiken techniek. Daarnaast is in de Afsprakenset opgenomen hoe nieuwe of gewijzigde afspraken tot stand komen en hoe de structuur, waarbinnen besluitvorming plaatsvindt, eruit ziet.

Bekijk hier de Afsprakenset

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.