KIK-V

Laatste update: 13 januari 2023

KIK-V

KIK-V staat voor Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Ketenpartijen (partijen die verantwoordelijk zijn voor goede verpleeghuiszorg) maken samen afspraken over het vaststellen en uitwisselen van kwaliteitsinformatie. Het doel van KIK-V is het stroomlijnen van deze uitwisseling, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het hergebruiken van informatie. Dit zorgt uiteindelijk voor betere kwaliteit van gegevens en voor minder administratieve lasten.

Het Programma KIK-V richt zich momenteel op de gegevensuitwisseling rond twee indicatoren van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: Veiligheid en Personeelssamenstelling. 

BVKZ is samen met een aantal van haar leden betrokken bij het programma KIK-V, om zo bij de ontwikkeling van het programma aandacht te hebben voor de kleinschalige zorgaanbieders.

kik-v

Video Programma KIK-V

Afsprakenset

De Afsprakenset is een verzameling van afspraken tussen de deelnemende partijen m.b.t. informatie- en gegevensuitwisseling, informatieveiligheid en de te gebruiken techniek. Daarnaast is in de Afsprakenset opgenomen hoe nieuwe of gewijzigde afspraken tot stand komen en hoe de structuur, waarbinnen besluitvorming plaatsvindt, eruit ziet.

Bekijk hier de Afsprakenset

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.