Hygiene /WIP/Prikprotocollen

Laatste update: 14 mei 2021

In de praktijk krijgt hygiëne niet alle aandacht. We hebben het druk, of het is geen gewoonte in een team zorgverleners. Bij zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen, moet die bewuste aandacht voor hygiëne er juist wel zijn. Ook om elkaar daarbij te helpen de standaard zo hoog mogelijk te houden. Zelfs bij ambulante zorgverlening en/of begeleiding is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor hygiëne en preventie van ziekten.

Van zorgaanbieders wordt verwacht dat ze op basis van de landelijke richtlijnen hun eigen protocollen maken. Daarin staat niet alleen aangegeven wat de medewerker moet doen om hygiënisch te werken (toepassing van de richtlijnen), maar ook waar ze materialen kunnen vinden, wat ze moeten doen in geval van een virus, waar ze zich moeten melden na een prikincident, hoe de meldingsprocedure is, wat de afspraken zijn over handsschoenen etc.

Er is door De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veel beschreven. Daarbij dient te worden opgemerkt dat hygiëne slechts een onderdeel is van een totale risico-inventarisatie van de organisatie. Een RI&E maakt onderdeel uit van het beleidsplan, certificering en dus de totale bedrijfsvoering. 

Leden van BVKZ kunnen gratis gebruik maken van de dienstverlening Prikpunt

Meer informatie over 'Hygiene /WIP/Prikprotocollen'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.