HACCP

Laatste update: 6 augustus 2021

HACCP oftewel Hazard Analysis and Critical Control Points is een voedselveiligheidssysteem. Organisaties die met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van de cliënten in gevaar komt. Ook zorgaanbieders die cliëntenzorg of ondersteuning bieden op een locatie  zijn verantwoordelijk voor de voedselveiligheid. Voedsel mag de cliënt niet ziek maken. Daarom is het naleven van HACCP verplicht.

Ook binnen de zorg is het van groot belang dat cliënten veilig voedsel tot zich kunnen nemen. Wanneer een cliënt in een woonvorm, verpleeghuis of andere zorginstelling verblijft, staat de gezondheid van de cliënt voorop. Voor kwetsbare cliënten geldt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Een goede hygiëne verkleint de kans op infectieziekten. Daarom wordt van zorgaanbieders verwacht, indien zij te maken hebben met voeding, dat zij maatregelen nemen en controles uitvoeren om de voorschriften uit de HACCP na te leven. De wetgeving eist een HACCP-aanpak, maar certificering is niet vereist.

Op dit deel van het Kennisplein staan documenten met meer inhoudelijke informatie over wet- en regelgeving rondom HACCP, basisdocumenten voor de hygiëne code en werkinstructies die als  voorbeeld gebruikt kunnen worden.

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.